Centrálny register zmlúv

EXIMBANKA SR, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2020
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (UniCredit Bank, a.s.)
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (UniCredit Bank, a.s.)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
7. Júl 2020
Zmluva o financovaní č. 32/ZF/2020
Zmluva o financovaní č. 32/ZF/2020
60 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
6. Júl 2020
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (ČSOB, a.s.)
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (ČSOB, a.s.)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Československá obchodná banka, a.s.
29. Jún 2020
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Všeobecná úverová banka, a.s.
29. Jún 2020
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (Tatra banka, a.s.)
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (Tatra banka, a.s.)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Tatra banka, a.s.
29. Jún 2020
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (SLSP, a.s.)
Dohoda o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (SLSP, a.s.)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Slovenská sporiteľňa, a.s.
26. Jún 2020
Zmluva č. 236/2020 o poskytovaní parkovacích služieb
236/2020
9 780,00 € BPS PARK a. s. EXIMBANKA SR, Bratislava
26. Máj 2020
Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č. 050/19/550088
Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č. 050/19/550088
0,00 € Poštová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
25. Máj 2020
Amendment Letter No 2 - EXIMBANKA LOAN FOR SMES AND MID-CAPS, Finance Contract – Úverová zmluva medzi EXIMBANKOU SR a EIB
Amendment Letter No 2 - EXIMBANKA LOAN FOR SMES AND MID-CAPS, Finance Contract – Úverová zmluva medzi EXIMBANKOU SR a EIB
0,00 € The European Investment Bank EXIMBANKA SR, Bratislava
27. Apríl 2020
Zmluva o podmienkach poskytovania finančnej pomoci pre malé podniky a stredné podniky
Zmluva o podmienkach poskytovania finančnej pomoci pre malé podniky a stredné podniky
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky EXIMBANKA SR, Bratislava
14. Apríl 2020
D&B International Risk & Payment Review – 12M predplatné
P2002546
1 331,60 € Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
24. Marec 2020
Zmluva o Cribis Univerzálnom registri
Zmluva o Cribis Univerzálnom registri
0,00 € CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
20. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní služieb Creditreform s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb Creditreform s.r.o.
0,00 € Creditreform s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
26. Február 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 050/19/550088
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 050/19/550088
0,00 € Poštová banka, a. s. EXIMBANKA SR, Bratislava
29. Január 2020
Kolektívna zmluva na roky 2020 - 2021
Kolektívna zmluva na roky 2020 - 2021
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava EXIMBANKA SR, Bratislava
24. Január 2020
Rámcová Treasury Zmluva
Rámcová Treasury Zmluva
0,00 € Citibank Europe plc. EXIMBANKA SR, Bratislava
21. Január 2020
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti ochrany osobných údajov
21.01.2020
0,00 € Ernst & Young s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
8. Január 2020
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
zo dňa 30.12.2019
0,00 € ZSE Energia a.s., EXIMBANKA SR, Bratislava
8. Január 2020
Poistná zmluva
zo dňa 31.12.2019
0,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
23. December 2019
Kúpna zmluva na dodanie nových licencií a zabezpečenie služieb štandardnej licenčnej podpory (údržby licencií)
23.12.2019
0,00 € DWC Slovakia a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava