Centrálny register zmlúv

EXIMBANKA SR, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € International House Bratislava, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
9. November 2018
Smlouva o spolupráci
Smlouva o spolupráci
3 900,00 € Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
31. Október 2018
EXIMBANKA LOAN FOR SMES AND MID-CAPS, Finance Contract
Úverová zmluva medzi EXIMBANKOU SR a EIB
50 000 000,00 € The European Investment Bank EXIMBANKA SR, Bratislava
24. August 2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
0,00 € Benkóczki, Baláž - advokáti, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
7. August 2018
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
2. August 2018
Zmluva o spolupráci SARIO
Zmluva o spolupráci SARIO
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu EXIMBANKA SR, Bratislava
31. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb
Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb
0,00 € Aspena, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
31. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb
Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb LEXIKA
0,00 € LEXIKA s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
25. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
9. Júl 2018
„Poradenstvo pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)“
3321/440/2018
48 000,00 € Beat IT, s.r.o.. EXIMBANKA SR, Bratislava
25. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb
228/2018
9 180,00 € BPS PARK,a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
25. Jún 2018
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
4,48 € Súkromna bezpečnostná služba SHIELD spol.s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
7. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care
2018/M000/02
48 960,00 € Millennium, spol. s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
22. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva
2018
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Mgr. Oľga Petrovicová
22. Máj 2018
Dohoda o vysporiadaní práv a povinností
ČD 61
37 392,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava AXASOFT as
4. Január 2018
Kúpna zmluva 8045/2017
Kúpna zmluva 8045/2017
50,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Igor Lichnovský
4. Január 2018
Kúpna zmluva 8044/2017
Kúpna zmluva 8044/2017
1 769,60 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Dušan Keketi
4. Január 2018
Kúpna zmluva 8046/2017
Kúpna zmluva 8046/2017
760,80 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. František Stacho
20. Jún 2017
Kúpna zmluva 3632/2017
Kúpna zmluva 3632/2017
18,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Milan Stančík
20. Jún 2017
Kúpna zmluva 3635/2017
Kúpna zmluva 3635/2017
5,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Peter Kovár