Centrálny register zmlúv

EXIMBANKA SR, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2022
Poistná zmluva
8-863-013882
5 585,24 € Colonnade Insurance S.A. EXIMBANKA SR, Bratislava
28. December 2021
Credit Quota Share Reinsurance Treaty
Credit Quota Share Reinsurance Treaty
0,00 € Qatar Reinsurance Company Limited EXIMBANKA SR, Bratislava
28. December 2021
Credit Quota Share Reinsurance Treaty
Credit Quota Share Reinsurance Treaty
0,00 € Swiss Reinsurance Company Ltd EXIMBANKA SR, Bratislava
8. December 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej treasury zmluve
Dodatok č. 1 k Rámcovej treasury zmluve
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
6. December 2021
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
30 000 000,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
18. Október 2021
Úverová zmluva č. 050/19/550088
Úverová zmluva č. 050/19/550088
60 000 000,00 € 365.bank., a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
8. Október 2021
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
50,00 € EXIMBANKA SR Helena Grachová
27. September 2021
Oxford Analytica Platform Order Form
Oxford Analytica Platform Order Form
7 350,00 € Oxford Analytica Limited EXIMBANKA SR, Bratislava
16. September 2021
Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb
Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb
9 780,00 € BPS PaRK a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
17. August 2021
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 310869-2019
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 310869-2019
60 000 000,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
16. August 2021
Bureau van Dijk Editions Electroniques Sarl
Bureau van Dijk Editions Electroniques Sarl
60 040,00 € Bureau van Dijk Editions Electroniques Sarl EXIMBANKA SR, Bratislava
21. Júl 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (Oberbank AG)
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (Oberbank AG)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR
20. Júl 2021
Amendment No. 1 to the Engagement Letter dated 14 October 2020
Amendment No. 1 to the Engagement Letter dated 14 October 2020
9 500,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
13. Júl 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (VÚB, a.s.)
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (VÚB, a.s.)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Všeobecná úverová banka, a.s.
24. Jún 2021
EXIMBANKA SK COVID-19 RESPONSE SMES AND MID-CAPS
2020044492452
Doplnená
30 000 000,00 € European Investment Bank EXIMBANKA SR, Bratislava
18. Jún 2021
Zmluva o vytvorení diela – Dodatok č. 1
Zmluva o vytvorení diela – Dodatok č. 1
244 500,00 € Digital Systems a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
10. Jún 2021
Zmluva P2100544
Zmluva P2100544
15 080,00 € Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
10. Máj 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (UniCredit Bank)
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (UniCredit Bank)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
28. Apríl 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (ČSOB, a.s.)
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR antikorona záruka (ČSOB, a.s.)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Československá obchodná banka, a.s.
16. Apríl 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR Antikorona záruka (Poštová banka)
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANKA SR Antikorona záruka (Poštová banka)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Poštová banka, a.s.