Centrálny register zmlúv

EXIMBANKA SR, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2019
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € OTP Banka Slovensko, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
18. Marec 2019
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
100,00 € Matej Kováč - Photography & Design EXIMBANKA SR, Bratislava
15. Marec 2019
Kúpna zmluva
1526/440/2019
0,00 € EXIMBANKA SR Tomáš Sušila
6. Marec 2019
Kúpna zmluva na odpredaj poškodeného vozidla
68658644
3 845,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Marian Kubica
20. Február 2019
Zmluva o skupinovej rezervácií
Zmluva o skupinovej rezervácií
7 570,00 € Diamond hotels Slovakia, s.r.o., Hotel Crowne Plaza Bratislava EXIMBANKA SR, Bratislava
13. Február 2019
Zmluva o postúpení pohľadávky
Zmluva o postúpení pohľadávky
2 883 351,85 € EXIMBANKA SR, Bratislava Eufrosyne, s.r.o.
13. Február 2019
Zmluva o postúpení pohľadávky
Zmluva o postúpení pohľadávky2
4 676 466,37 € EXIMBANKA SR, Bratislava Eufrosyne, s.r.o.
13. Február 2019
Zmluva o postúpení pohľadávky
Zmluva o postúpení pohľadávky3
3 301 975,10 € Prima banka Slovensko, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
13. Február 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 5338/19
5338/19
0,00 € SWAN, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
8. Február 2019
Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom číslo 17/440/2019
17/440/2019
0,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
1. Február 2019
Kúpna zmluva
541/440/2019
0,00 € Mgr. Adrián Senderák EXIMBANKA SR, Bratislava
30. Január 2019
Kúpna zmluva
530/440/2019
Doplnená
2 113,90 € Prvá slovenská autoagentúra s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
29. Január 2019
Kúpna zmluva
7224/2018
5 300,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Branislav Pristáč
28. Január 2019
Dodatok č. 3 k zmluve o úverovom rámci číslo 000416/CORP/2012
Dodatok č. 3 k zmluve o úverovom rámci číslo 000416/CORP/2012
15 000 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
3. Január 2019
Zmluva o postúpení pohľadávok
2/2019
1,00 € U.S. Steel, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
29. Január 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201855627_Z
Z201855627_Z
Doplnená
0,00 € O2 Slovakia s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
2. Január 2019
Zmluva o vytvorení čiastkových diela a poskytovaní služieb
01/2019
1 158 000,00 € AXASOFT, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
20. December 2018
Zmluva na dodávku reprografickej techniky a kancelárskych zariadení
2/2018
27 960,00 € Reficie JTL s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
13. December 2018
Kúpna zmluva
1/2018
14 980,00 € NETCOM Závodský s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
15. November 2018
Zmluva o predaji motorového vozidla
18ZM/10118
42 800,00 € Audi Centrum Bratislava, AC Bratislava spol. s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava