Centrálny register zmlúv

EXIMBANKA SR, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2017
Kúpna zmluva 3634/2017
Kúpna zmluva 3634/2017
5,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Boris Žigo
20. Jún 2017
Kúpna zmluva 3631/2017
Kúpna zmluva 3631/2017
3,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Blanka Bohumelová
20. Jún 2017
Kúpna zmluva 3633/2017
Kúpna zmluva 3633/2017
22,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Peter Godovic
15. Jún 2017
Kúpna zmluva 3396/2017
Kúpna zmluva 3396/2017
662,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Radim Bobek
13. Apríl 2017
Kúpna zmluva 2178/2017
2178/2017
453,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava JUDr. Tatiana Lamačková
1. December 2016
Agreement on termination of the Current Account agreement No.
1804393948160
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Slovenský záručný a rozvojový fond, sro
25. Október 2016
Kúpna zmluva 7004/2016
7004/2016
286,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Mgr. Miriam Letašiová
5. Október 2016
Kúpna zmluva 6021/2016
6021/2016
611,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Tomáš Ševčík MBA
4. Júl 2016
Kúpna zmluva
4439 2016
1 325,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Igor Lichnovský
1. Júl 2016
Kúpna zmluva
4068 2016
261,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Pavel Mockovčiak
1. Júl 2016
Kúpna zmluva
4438 2016
1 446,80 € EXIMBANKA SR, Bratislava Rudolf Sihlovec MBA
13. Máj 2016
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy a o urovnaní
1
18 779,70 € iLO, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
18. November 2015
Kúpna zmluva
7383 2015
6 947,64 € EXIMBANKA SR, Bratislava Vlastimil Sedláček
18. November 2015
Kúpna zmluva
7382 2015
6 119,48 € EXIMBANKA SR, Bratislava JUDr. Tatiana Lamačková
30. September 2015
Kúpna zmluva
5773 2015
15,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Lukáš Harvánek
30. September 2015
Kúpna zmluva
5774 2015
5,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava RNDr. Michal Dubovský,PhD.
30. September 2015
Kúpna zmluva
5775 2015
15,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Terézia Maneková
30. September 2015
Kúpna zmluva
5776 2015
15,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Ing. Peter pročka
30. September 2015
Kúpna zmluva
5777 2015
20,00 € Ing. Boris Žigo EXIMBANKA SR, Bratislava
30. September 2015
Kúpna zmluva
5778 2015
20,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Miriam Oravcová