Centrálny register zmlúv

EXIMBANKA SR, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2022
Rámcová zmluva o termínovaných vkladoch
Rámcová zmluva o termínovaných vkladoch
0,00 € Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
12. December 2022
Zmluva o ochrane dôverných informácií
5122022/IT
0,00 € DEBTEC a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
24200 - 10112022
61 500,00 € Slovanet,a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
30. November 2022
Zmluva o vykonaní auditu
Zmluva o vykonaní auditu
131 040,00 € BDO Audit, spol. s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
21. Október 2022
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
Z22-437-BA
0,00 € TKD Výťahy s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
17. Október 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o úverovom rámci č. 000416/CORP/2012
Dodatok č. 4 k zmluve o úverovom rámci č. 000416/CORP/2012
15 000 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
27. September 2022
Kolektívna zmluva na roky 2022 - 2023
Kolektívna zmluva na roky 2022 - 2023
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava EXIMBANKA SR, Bratislava
9. September 2022
Oxford Analytica
Oxford Analytica
7 350,00 € Oxford Analytica Limited EXIMBANKA SR, Bratislava
14. Júl 2022
Rámcová zmluva o spolupráci - MT professional Plus Classic
Rámcová zmluva o spolupráci
10 000,00 € Slovak Telekom, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
24. Jún 2022
Kúpna zmluva
599/2022
1,00 € Jaroslava Králová EXIMBANKA SR, Bratislava
24. Jún 2022
Kúpna zmluva
805/2022
170,00 € Ing. Monika Kohútová, MBA EXIMBANKA SR, Bratislava
24. Jún 2022
Kúpna zmluva
806/2022
60,00 € Ing. Michal Kozáčik EXIMBANKA SR, Bratislava
24. Jún 2022
Kúpna zmluva
807/2022
40,00 € Ing. Jana Valkučáková, MBA EXIMBANKA SR, Bratislava
24. Jún 2022
Kúpna zmluva
808/2022
140,00 € JUDr. Marek Melišek, MBA EXIMBANKA SR, Bratislava
12. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva
0,00 € MK Consulting Group s. r. o. EXIMBANKA SR, Bratislava
2. Máj 2022
Zmluva o vytvorení diela
Zmluva o vytvorení diela
78 571,20 € DATALAN,a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
13. Apríl 2022
Príloha II k Rámcovej Treasury Zmluve uzavretej dňa 22.1.2020
Príloha II k Rámcovej Treasury Zmluve uzavretej dňa 22.1.2020
0,00 € Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
5. Apríl 2022
Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
70 000 000,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
18. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva
0,00 € CLS Čavojský & Partners, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
24. Február 2022
Credit Quota Share Reinsurance Treaty (Hannover 2022)
Credit Quota Share Reinsurance Treaty (Hannover 2022)
0,00 € Hannover Re EXIMBANKA SR, Bratislava