Centrálny register zmlúv

EXIMBANKA SR, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Dodatok k zmluve o užívaní právneho informačného systému BECK-ONLINE SML_124785_20171101
Dodatok č.2 k zmluve o užívaní právneho informačného systému BECK-ONLINE
1 156,80 € Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, 811 01 Bratislava EXIMBANKA SR, Bratislava
11. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
24 600,00 € Castor and Pollux, .s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
11. Január 2024
Zmluva o predaji motorového vozidla
Zmluva o predaji motorového vozidla
48 751,60 € Autoprofit, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
10. Január 2024
Credit Quota Share Reinsurance Treaty
Credit Quota Share Reinsurance Treaty_Hannover Re
0,00 € Hannover Re EXIMBANKA SR, Bratislava
4. Január 2024
Credit Quota Share Reinsurance Treaty_Swiss Re_2024
Credit Quota Share Reinsurance Treaty_Swiss Re_2024
0,00 € Swiss Reinsurance Company Ltd. EXIMBANKA SR, Bratislava
28. December 2023
Zmluva o vytvorení čiastkových diel a o poskytovaní služieb
Zmluva o vytvorení čiastkových diel a o poskytovaní služieb
1 702 464,00 € AXASOFT, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
28. December 2023
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva_I. Švec
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva_I. Švec
3 000,00 € Mgr. Ivan Švec EXIMBANKA SR, Bratislava
21. December 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
7 351,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Jaroslava Králova
12. December 2023
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva_M.Paštika
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva_M.Paštika
2 000,00 € Ing. Martin Paštika, MBA EXIMBANKA SR, Bratislava
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní servisu, podpory a rozvoja informačného systému
Zmluva o poskytovaní servisu, podpory a rozvoja informačného systému
283 200,00 € Digital Systems, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
7. December 2023
Rámcová zmluva na dodávku licencií Microsoft a o poskytovaní služieb
Rámcová zmluva na dodávku licencií Microsoft a o poskytovaní služieb
162 396,00 € Slovak Telekom, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
3. November 2023
Zmluva o vytvorení diela_DEBTEC a.s.
Zmluva o vytvorení diela_DEBTEC a.s.
82 680,00 € DEBTEC, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
26. Október 2023
Zmluva o podpore a spolupráci pri projekte EXPORT.SK
Zmluva o podpore a spolupráci pri projekte EXPORT.SK
5 000,00 € Rada slovenských exportérov EXIMBANKA SR, Bratislava
26. Október 2023
Zmluva o dlhodobej spolupráci pri projekte EXPORT.SK
Zmluva o dlhodobej spolupráci pri projekte EXPORT.SK
600,00 € Rada slovenských exportérov EXIMBANKA SR, Bratislava
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
3 958,80 € Wolters Kluwer SR s. r. o. EXIMBANKA SR, Bratislava
16. Október 2023
Zmluva o náhrade nákladov
Zmluva o náhrade nákladov
2 000,00 € Michaela Musilová, o.z. EXIMBANKA SR, Bratislava
19. September 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
20 000,00 € News and Media Holding a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
11. September 2023
Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
0,00 € QPC s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
30. August 2023
Oxford Analytica_2023
Oxford Analytica_2023
7 127,65 € Oxford Analytica Limited EXIMBANKA SR, Bratislava
27. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb
0,00 € Benefit Systems Slovakia, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava