Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2022
AMENDEMENT 1 TO AGREEMENT FOR CONSTRUCTION SUPERVISION
0303T.19
1 719 754,00 € AFRY CZ s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 12400-21-17101023
14/2022 /12400-21-17101023/
105 015,00 € IPECON, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
27. Apríl 2022
Kúpna zmluva
13/2022
0,00 € Zvolenská teplárenská a.s. D.A.L.I. - M.N., s.r.o.
6. Apríl 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru stavby_Zmena média v parných rozvodoch II. etapa
11/2022
0,00 € ASTIN, s.r.o. Poprad Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. Apríl 2022
Zmluva o refakturácií nákladov pri odbere elektrickej energie
10/2022
0,00 € HKM, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
13. December 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
72/2021
0,00 € Balsam, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30. Marec 2022
Dohoda o cene tepla na rok 2022
460001
0,00 € Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen BUČINA ZVOLEN, a.s.
30. Marec 2022
Dohoda o cene tepla na rok 2022
77/06/BU ZV EN
0,00 € BUČINA ZVOLEN, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
24. Marec 2022
Zmluva o nájme
8/2022 (Z0009/II/2022)
0,00 € Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.
21. Marec 2022
Rámcová zmluva na servis a opravy motorových vozidiel
4/2022
12 000,00 € Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Marec 2022
Kúpna zmluva
5/2022
14 890,98 € KARIREAL SLOVAKIA, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Marec 2022
Komisionárska zmluva na poskytovanie stravovania zamestnancov
6/2022
57 000,00 € UP Slovensko, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Marec 2022
Zmluva o financovaní bežných výdavkov HM z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2022
7/2022 (14/2022-2060-1020-52)
8 994,60 € Ministertvo hodpodárstva SR Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2022
3/2022
Doplnená
0,00 € PEYO, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
3. Marec 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie PD pre stavebné povolenie_Rekonštrukcia primárnych HV a OST SCZT Vetva Sekier a Zlatý potok
1/2022
0,00 € ENERGIA, spol. s r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
3. Marec 2022
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
2/2022
0,00 € PMG agency, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. Február 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla
460048
0,00 € Zvolenská teplárenská, a.s. ALTASpráva, s.r.o.
3. Február 2022
Dodatok č. 25 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 17/2010
460 026
Doplnená
0,00 € Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen KRONOSPAN, s.r.o.
21. Január 2022
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. 600126931
84/2021 (600126931)
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Január 2022
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. 600126928
85/2021 (600126928)
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen