Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2021
Nájomná zmluva č. 2021095
16/2021
13 370,00 € 3 A s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. Január 2016
Zmluva o dodávke štiepky a biomasy 2016-2018
82016
Doplnená
0,00 € A-Z lokomat Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Január 2014
Zmluva o zriadení vecného bremena
77
0,00 € A-Z Lokomat , s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. December 2018
Rámcová zmluva o dodávke energetickej biomasy- štiepky 2019-2020
522018
0,00 € A-Z Lokomat, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. Február 2018
Dodatok č. 2 k RZ o dodávke biomasy na rok 2016-2018
152018
0,00 € A-Z Lokomat, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9. Január 2019
Rámcová zmluva o dodávke DRŠ - Biomasy 2019-2020
2/2019
0,00 € A-Z Lokomat, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30. August 2021
Kúpna zmluva
47/2021
0,00 € A-Z LOKOMAT, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Február 2017
Servisná zmluva na rok 2017
152017
0,00 € ABB, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. Február 2018
Servisná zmluva
102018
0,00 € ABB, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. Február 2014
Servisná zluva 7706000246 dod. 3
7706000246
0,00 € ABB, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
4. August 2014
ABB, s.r.o. - zmluva o dielo - štúdia
352014
0,00 € ABB, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
4. Február 2015
ABB, s.r.o. - servisná zmluva 2015
102015
0,00 € ABB, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. December 2015
ABB, s.r.o. - servisná zmluva 2015
702015
0,00 € ABB, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
18. Február 2019
dodatok č. 8 servis - 2019
12/2019 k ser. zml. 7706000246
Doplnená
0,00 € ABB,s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. November 2021
Zmluva o auditnej činnosti
70/2021
2 580,00 € Accura, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
13. September 2017
Zmluva o dielo -právne služby
482017
Doplnená
0,00 € Advokátska kancelária Pacalaj , Palla a partneri , s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
212018
0,00 € Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. September 2019
Agreement on provision of consultancy services
502019
0,00 € AF- Consult Czech Republic s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. Máj 2019
Contraact No 0098T19 Consultancy services
31/2019 Contraact No 0098T19
0,00 € AF-Consult Czech Republic s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
27. Jún 2022
AMENDEMENT 1 TO AGREEMENT FOR CONSTRUCTION SUPERVISION
0303T.19
1 719 754,00 € AFRY CZ s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen