Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/17/54X/6
2 941,92 € Ildikó Kanyicsková CUKRÁREŇ výroba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/17/54X/8
7 465,02 € BIO energie s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/17/54X/5
5 505,90 € Obec Bešeňov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/17/54X/7
5 736,72 € Afec s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/17/54X/9
7 267,86 € Obec Černík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/17/54X/10
6 987,00 € Továreň na šťastie, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/17/054/40
395,64 € Obec Obid Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Nové Zámky
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Nové Zámky
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/17/19B/1-1
0,00 € Komunitné centrum KOMPAS, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/17/19B/5-1
0,00 € Černík Servis, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/17/19B/7-1
0,00 € Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/17/19B/6-1
0,00 € Obecný podnik Močenok, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
10. Máj 2024
Uznanie záväzku a dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
2024/129181
10 239,93 € Róbert Láng Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
10. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/17/19B/8
29 393,60 € Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/17/059/13-1
0,00 € micropix, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26. Apríl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/17/54X/1
2 757,96 € o5či100, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26. Apríl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/17/54X/4
15 265,98 € LORMAP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26. Apríl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/17/54X/3
5 505,90 € Obec Veľké Lovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26. Apríl 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/17/059/15
8 400,88 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26. Apríl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/17/54X/2
6 987,00 € Mediachain s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky