Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Nové Zámky
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Nové Zámky
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/62
4 346,37 € Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola, Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou -Udvard Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/69
4 709,05 € Obec Gbelce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/57
23 545,25 € NOVIMPEX spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/54
4 709,05 € NZBD ASTRA n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/70
4 709,05 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/66
4 709,05 € KDS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/58
9 418,10 € Pavol Hovorka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/73
9 418,10 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/64
9 418,10 € Vladimír Bukovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/56
9 418,10 € Parkovisko pri Zámčane s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/63
14 127,15 € Miloš Višňovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/71
14 127,15 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/67
23 545,25 € ERA - PACK - PLUS spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/52
11 772,62 € „DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/59
4 709,05 € Scheuden Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/65
14 127,15 € ERA - PACK - PLUS spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/79
4 709,05 € „DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/78
14 127,15 € NZBD ASTRA n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/82
14 127,15 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky