Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 578
15/2022
0,00 € Obec Závod Ján Cogan
23. Máj 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 699
16/2022
0,00 € Obec Závod Rudolf Malík
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 907
14/2022
0,00 € Obec Závod Branislav Bazala
12. Máj 2022
Zmluva o inzercii č. 16 122 0098
16 122 0098
270,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Závod
10. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2022
50 073,69 € STRABAG s.r.o. Obec Závod
6. Máj 2022
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 11.4.2017
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 11.4.2017
0,00 € Obec Závod Ján Mattok
6. Máj 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 634
13/2022
0,00 € Obec Závod Patrik Šarközy
4. Máj 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 347
12/2022
0,00 € Obec Závod Blažej Gajda
4. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021
145 925,78 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022/NAF041
2022/NAF041
3 000,00 € Nadácia EPH Obec Závod
2. Máj 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 908
11/2022
0,00 € Obec Závod Jaroslav Hanzlík
2. Máj 2022
Zmluva č. 322 0031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
322 0031
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Závod
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Závod Športový klub Závod
27. Apríl 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
1 950,00 € Ing. Milan Žilavý Obec Závod
22. Apríl 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva - Fetyko
0,00 € Obec Závod Vojtech Fetyko a Mariana Fetyková
22. Apríl 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 824
10/2022
0,00 € Obec Závod Renáta Valachovičová
13. Apríl 2022
Kúpna zmluva - Dudáš
Kúpna zmluva
427,00 € Obec Závod Eugen Dudáš a Ing. Ľubica Dudášová
11. Apríl 2022
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 18.10.2017
Dodatok č. 5
0,00 € Obec Závod Katarína Balážová
4. Apríl 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 826
09/2022
0,00 € Obec Závod Eva Antálková
27. November 2020
Zmluva o výpožičke
2020
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Závod