Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 719
22/2022
0,00 € Obec Závod Ján Maxian
16. September 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 705
23/2022
0,00 € Obec Závod Nikoleta Knotková
14. September 2022
Zmluva o dielo č. 4/2022
4/2022
71 931,16 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
14. September 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Bobotová
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Bobotová
0,00 € Obec Závod Mária Bobotová
12. September 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Smrtičová
0,00 € Obec Závod Andrea Smrtičová
9. September 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Stavex plus, s.r.o.
0,00 € Obec Závod Stavex plus, s.r.o.
7. September 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2022
55 638,47 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
5. September 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
1/2022
23 555,08 € Regotrans, spol. s r.o. Obec Závod
31. August 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - JUDr. Hollý
3 520,00 € JUDr. Richard Hollý Obec Závod
31. August 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Gajdová
0,00 € Obec Závod Zuzana Gajdová
31. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
31. August 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Trajlínek
0,00 € Obec Závod Dušan Trajlínek
24. August 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 35A
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.35A
0,00 € Obec Závod Viera Danihelová
17. August 2022
Hromadná licenčná zmluva
Hromadná licenčná zmluva
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Závod
12. August 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 3/2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 3/2019
0,00 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
9. August 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022
01/2022
12 850,00 € Ateliér Olympia, spol. s r.o. Obec Závod
5. August 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/05346/002
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Závod
1. August 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta
19/2022
0,00 € Obec Závod Jozef Kopiar
1. August 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta
20/2022
0,00 € Obec Závod Helena Šrámková
22. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1 - ZKO
0,00 € KOSIT a.s. Obec Závod