Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 30970BFG7
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 30970BFG7
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Závod
9. November 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20195868
RA-SNCA/20195868
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Závod
8. November 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Valouchová
0,00 € Obec Závod Helena Valouchová
7. November 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5150819312
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Závod
25. Október 2022
Z M L U V A č. E3299 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3299 08U01
22 439,00 € Environmentálny fond Obec Závod
20. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Ruthová
0,00 € Obec Závod Petra Ruthová
14. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 30.06.2022
01/2022 - Ateliér Olympia, spol. s.r.o.
0,00 € Ateliér Olympia, spol. s.r.o. Obec Závod
6. Október 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 612
27/2022
0,00 € Obec Závod Dušan Trajlínek
6. Október 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 812
28/2022
0,00 € Obec Závod Dušan Trajlínek
4. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - ŠK Závod
0,00 € Obec Závod Športový klub Závod
4. Október 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva - Ing. Žilavý
0,00 € Ing. Milan Žilavý Obec Závod
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov uzavretej dňa 31.12.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov uzavretej dňa 31.12.2015
0,00 € Obec Závod Domov sociálnych služieb sv. Michala s.r.o.
28. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 36
25/2022
0,00 € Obec Závod Jozef Sprušanský a Iveta Sprušanská
28. September 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 214A
26/2022
0,00 € Obec Závod Jozef Sprušanský a Iveta Sprušanská
28. September 2022
Zmluva o inzercii č. 16 122 0161
16 122 0161
390,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Závod
26. September 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 413
24/2022
0,00 € Obec Závod Jarmila Madarászová
22. September 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Kuník
0,00 € Obec Závod Dalibor Kuník
20. September 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - Herucová
1 030,00 € Obec Závod Mgr. Angelika Herucová, PhD.
16. September 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 719
22/2022
0,00 € Obec Závod Ján Maxian
16. September 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 705
23/2022
0,00 € Obec Závod Nikoleta Knotková