Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôch. vek podľa §71 ods. 6 zák. o soc. službách na rozpočtový r. 2023
1321/2023-M_ODFSS
138 708,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Závod
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2022
75 739,26 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € JKL production s.r.o. Obec Závod
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb /mandátna zmluva/
Zmluva o poskytovaní právnych služieb /mandátna zmluva/
0,00 € BG Partners, s.r.o. Obec Závod
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia
Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
10. Január 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
0,00 € Združenie obcí Enviropark Pomoravie Obec Závod
4. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - priestory kancelárie
Zmluva o nájme nebytových priestorov - priestory kancelárie
60,42 € Obec Závod Panema Services s.r.o.
3. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-078/2022/SOIROPPO3-302071BSR8
MK-078/2022/SOIROPPO3-302071BSR8
84 866,41 € Ministerstvo kultúry SR Obec Závod
16. December 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Pozemkové spoločenstvo lesov Dúbrava
0,00 € Obec Závod Pozemkové spoločenstvo lesov Dúbrava
14. December 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 911
30/2022
0,00 € Obec Závod Katarína Studeničová
9. December 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Michal Pavelka
0,00 € Obec Závod Michal Pavelka
5. December 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Športový klub Závod
0,00 € Obec Závod Športový klub Závod
29. November 2022
DOHODA č. 22/02/010/26
22/02/010/26
0,00 € Obec Závod Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
28. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MUDr. Barsuk
530,00 € Obec Závod MUDr. Dmytro Barsuk
24. November 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Jednota Dôchodcov na Slovensku
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Jednota Dôchodcov na Slovensku
0,00 € Obec Závod Základná organizácia Jednota Dôchodcov na Slovensku
23. November 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 91
29/2022
0,00 € Obec Závod Ing. Peter Vrablec
16. November 2022
Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve - JUDr. Hollý
0,00 € JUDr. Richard Hollý Obec Závod
15. November 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802094632294
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802094632294
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
15. November 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802094632828
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802094632828
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
15. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Závod Ambulancia zdravia Závod s.r.o.