Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2023
Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE0831201502
ZSE0831201502
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Závod
19. Júl 2023
Nájomná zmluva na pozemok
Nájomná zmluva na pozemok
0,00 € Obec Závod STAVEX plus s.r.o.
19. Júl 2023
Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod
2/2023
5 000,00 € Obec Závod Športový klub Závod
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 679
15/2023/679
0,00 € Obec Závod Zita Pavelková
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 227
16/2023/227
0,00 € Obec Závod Jaroslav Hrúz
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 196
17/2023/196
0,00 € Obec Závod Viera Kopiarová
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 353
18/2023/353
0,00 € Obec Závod Viera Kopiarová
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 937
19/2023/937
0,00 € Obec Závod Helena Drahošová
17. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 34
13/2023/34
0,00 € Obec Závod Jolana Stanková
17. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 61
14/2023/61
0,00 € Obec Závod Jolana Stanková
14. Júl 2023
Zmluva č. 3/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod
3/2023
800,00 € Obec Závod Kynologický klub Závod
14. Júl 2023
Zmluva č. 4/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod
4/2023
500,00 € Obec Závod Záhorácky folklór O.Z.
14. Júl 2023
Zmluva č. 5/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod
5/2023
800,00 € Obec Závod Folklórny súbor Závodzan
11. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/05346/001
VP/23/05346/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Závod
3. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 624
12/2023/624
0,00 € Obec Závod Ján Leskovský
3. Júl 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 23.11.2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 23.11.2022
0,00 € Obec Závod MUDr. Dmytro Barsuk
3. Júl 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Kozárek Daniel
0,00 € Obec Závod Daniel Kozárek
3. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ambulancia zdravia Závod s.r.o.
0,00 € Obec Závod Ambulancia zdravia Závod s.r.o.
28. Jún 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva - Peter Studenič - 2023
300,00 € Peter Studenič Obec Závod
22. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023000278E
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Obec Závod