Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2022
Rámcová zmluva o dielo
93-40-22
12 285,66 € Autosklo Hornet s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Jún 2022
Dodatok č. 14 k zmluve č. 12024322
33-10-04 D14
910,00 € SOFTIP, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
8. Jún 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
94-10-22
119 283,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
95-10-22
Doplnená
108 056,00 € BOZPO, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Jún 2022
Rámcová zmluva o dielo
96-10-22
25 301,00 € 3MON, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Jún 2022
Zmluva o dielo
99-10-22
116 550,00 € REDOX SERVICES, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Jún 2022
Kúpna zmluva
100-15-22
15 300,00 € KATIS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
23. Jún 2022
Zmluva o dielo
101-40-22
Doplnená
30 456,00 € HANES Slovakia, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. Jún 2022
Kúpna zmluva
104-47-22
369 660,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
106-10-22
1,00 € TEDxBratislava, o.z. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Júl 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní tlačových a grafických služieb
108-10-22
Doplnená
108 864,78 € DMC, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Júl 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
109-10-22
18 000,00 € DATA PROTECTION s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
114-10-22
1,00 € Dúhový PRIDE Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2022
Rámcová zmluva o dielo
115-50-22
95 729,15 € SEZAKO Trnava s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2022
Rámcová zmluva o zhodnotení odpadu
116-47-22
154 050,00 € Zdroje Zeme a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2022
Rámcová zmluva o zhodnotení odpadu
117-47-22
154 050,00 € Zdroje Zeme a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2022
Rámcová zmluva o zhodnotení odpadu
118-47-22
154 050,00 € Zdroje Zeme a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. Júl 2022
Kúpna a servisná zmluva
119-40-22
469 020,00 € HYCA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
120-10-22
1,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
122-10-22
1,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.