Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
98-10-22
1,00 € Kresťanské spoločenstvo MILOSŤ - Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. Apríl 2022
Zmluva o odpadoch
44-10-17
Doplnená
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. Máj 2021
Dodatok č.1 k Zmluve č. Z 20212602
Z20212602_Z
7 720,00 € JV INTERSAD, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Apríl 2021
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzavretej na obdobie od. 01. apríla 2020 do 31. marca 2023
2020-2023/KZ
Doplnená
0,00 € ZOI OZ OLO a ZO OZ KOVO OLO Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. Apríl 2022
Rámcová zmluva o dielo
54-50-22
562 485,10 € MARTIN GmbH für Umwelt- und Enerietechnik Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Apríl 2022
Zmluva o dielo
55-10-22
Doplnená
23 770,00 € TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Apríl 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
56-10-22
114 630,00 € PRIM CAR, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva
57-10-22
52 312,40 € Henrich Sonnenschein - ITSK Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Apríl 2022
Kúpna zmluva
58-47-22
28 229,50 € Zoltán Berner Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Apríl 2022
Kúpna zmluva
59-47-22
0,00 € Zoltán Berner Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva
62-47-22
183 542,76 € MEVA-SK s.r.o.Rožňava Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva
63-47-22
631 932,67 € MEVA-SK s.r.o.Rožňava Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. Apríl 2022
Rámcová zmluva o dielo
64-40-22
149 441,40 € A.R.S. spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Apríl 2022
Zmluva o finančnom lízingu
65-10-22
183 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Apríl 2022
Zmluva o finančnom lízingu
67-10-22
183 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Apríl 2022
Kúpna zmluva
69-47-22
324 000,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Apríl 2022
Rámcová zmluva o dielo
70-50-22
Doplnená
68 813,28 € IZMONT s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí užívacích práv
71-10-22
3 748,50 € Wolters Kluver SR s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. Apríl 2022
Poistná zmluva
72-47-22
660,00 € Collonade Insurance S.A. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
1,00 € RAUL SLOVAKIA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.