Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Zmluva o dielo
132-11-23
526 970,96 € PLQ DEVELOPMENT s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
10. Október 2023
Dohoda o ukončení
26-50-04_U
0,00 € SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci
127-10-23
1,00 € Rybársky klub KRAKEN Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. September 2023
Zmluva o spolupráci
126-10-23
1,00 € Bratislava - inline, o.z. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
124-12-23
76 799,52 € MONASTER, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
123-19-23
1,00 € BIELA NOC, o.z. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. September 2023
Zmluva o spolupráci
119-10-23
1,00 € Bratislavský zväz malého futbalu, o.z. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. September 2023
Zmluva o spolupráci
120-10-23
1,00 € Miroslava Petrášová Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
116-12-23
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
14. September 2023
Rámcová dohoda
113-50-23
112 500,00 € HP - Mont s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
14. September 2023
Rámcová kúpna a servisná zmluva
114-50-23
0,00 € SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
14. September 2023
Rámcová zmluva o dielo
115-50-23
119 030,40 € VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. September 2023
Rámcová zmluva o dielo
109-70-23
Doplnená
908 745,00 € VÚMZ SK, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. September 2023
Rámcová zmluva o dielo
108-50-23
46 789,20 € ACP AuComp s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. September 2023
Flotilová poistná zmluva
104-16-23
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. September 2023
Rámcová zmluva pre havarijné poistenie motorových vozidiel
101-16-23
312 124,77 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. September 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
102-16-23
192 060,12 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. September 2023
Návrh poistnej zmluvy - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
103-16-23
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
30. August 2023
Zmluva o spolupráci
100-10-23
1,00 € BUBO Travel Agency, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. August 2023
zmluva o spolupráci
92-10-23
1,00 € OZ živé Račko Odvoz a likvidácia odpadu a.s.