Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Dodatok č. 3 k Flotilovej poistnej zmluve pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
25-10-09 D3
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
14. September 2022
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve - poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
13-10-12 D2
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. September 2022
Zmluva o balíkovom účte
153-10-22
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. September 2022
Zmluva o spolupráci
152-10-22
1,00 € ART OF SLOVAKIA o.z. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. September 2022
Zmluva o dielo
154-10-22
Doplnená
45 720,00 € ForesServices, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
155-10-22
62 433,46 € ABEL - Computer, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. September 2022
Zmluva o spolupráci
156-10-22
1 001,00 € PUNKT, občianske združenie Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. September 2022
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
157-70-22
102 700,00 € BESTRENT s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. September 2022
Rámcová dohoda o operatívnom leasingu motorových vozidiel a poskytovaní služieb
158-40-22
55 612,44 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. September 2022
Kúpna zmluva
159-45-22
301 850,00 € Zoltán Berner Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. September 2022
Zmluva o dielo
160-50-22
19 985,70 € FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. September 2022
Kúpna zmluva
161-45-22
33 100,00 € BINS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. September 2022
Kúpna zmluva
162-45-22
42 000,00 € BINS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 30220053 uzavretej dňa8.7.2020
76-10-20 D1
0,00 € SOFTIP, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 17-50-20 zo dňa 24.6.2020
17-50-20 D1
0,00 € YTS SLovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
164-50-22
Doplnená
607 437,00 € TERMOSTAV BRATISLAVA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Október 2022
Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu
165-50-22
294 360,00 € EBA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Október 2022
Zmluva o spolupráci
167-10-22
1,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratisalva Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Október 2022
Kúpna zmluva
168-47-22
10 900,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
7. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
169-40-22
199 500,00 € Scania Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.