Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2023
Rámcová zmluva o dielo
89-50-23
46 769,30 € TERRASTROJ pol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
10. August 2023
Rámcová zmluva o dielo
91-50-23
62 376,00 € SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. August 2023
Kúpna zmluva
85-50-23
124 273,56 € EVECO Brno, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
80-50-23
308 100,00 € VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Júl 2023
Rámcová zmluva o dielo
79-12-23
73 890,00 € AIRFITTING, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
72-12-23
263 532,00 € UNIKOV NITRA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
70-11-23
18 619,26 € Henrich Sonnenschein - ITSK Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
71-11-23
15 312,00 € Z+M servis, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
66-10-23
1,00 € Slovenská gymnastická federácia Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Jún 2023
Dodatok č. 8 k Poistnej zmluve č. 9369086215
2-10-15
0,00 € Colonnade Insurance S.A. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Jún 2023
Poistná zmluva č. 8-863-014634
65-10-23
401,44 € Colonnade Insurance S.A. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva
58-11-23
72 368,40 € XEVOS Solutions s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb SLA
27-11-23
6 000,00 € Q 4 U, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
28-10-23
1,00 € Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
12-14-23
43 416,00 € Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
10. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
10-11-23
30 000,00 € ForesServices, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
8-11-23
33 240,74 € PosAm, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. December 2022
Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu
50-2022
Doplnená
1 008 552,30 € FCC Slovensko, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. December 2022
Zmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov
50-22
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. December 2022
Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku
23-47-22
Doplnená
84 000,00 € United Rental Group, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.