Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
177-50-22
Doplnená
237 871,20 € KBS ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
178-50-22
227 104,80 € Siemens Energy, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
163-50-22
406 800,00 € TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. September 2022
Dodatok č. 1
30220053
0,00 € SOFTIP, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
9. September 2022
Zmluva o dielo
149-50-22
200 254,80 € IDO EET - Levické strojárne, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
16. August 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
136-10-22
Doplnená
30 000,00 € APUEN AKADÉMIA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. August 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
132-10-22
Doplnená
193 170,13 € Združenie SHIELD - AVAL (združenie zastúpené spol. Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.) Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. August 2022
Zmluva o organizovaní podujatia
130-10-22
49 910,00 € MERTEL, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. August 2022
Zmluva o spolupráci
131-10-22
1,00 € Kunsthalle Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. August 2022
Rámcová kúpna zmluva
129-10-22
73 254,75 € DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
78-10-20
Doplnená
463 298,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. Júl 2022
Zmluva o spracovaní odpadu
137-47-21
Doplnená
57 697,50 € Alternative Energy, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. Júl 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby
128-10-22
58 281,46 € SWAN, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
113-10-22
Doplnená
0,00 € P13Reail park s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
15. Júl 2022
Zmluva o dielo
112-50-22
33 561,91 € K-KONTROL, spol. s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. Júl 2022
Zmluva o dielo
111-10-22
16 687,00 € AKS group, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. Júl 2022
Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu
107-50-22
757 750,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 244-2022
102-10-22
1,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí úverového limitu
103-10-22
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Jún 2022
Kúpna zmluva
97-50-22
240 890,00 € VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.