Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2022
Kúpna a servisná zmluva
124-40-22
1 519 900,00 € PROFI TRUCK BUSINESS Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
125-10-22
1,00 € QUINTA ESSENTIA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. Júl 2022
Kúpna a servisná zmluva
126-40-22
496 300,00 € HYCA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. Júl 2022
Kúpna a servisná zmluva
127-40-22
508 000,00 € HYCA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
8. August 2022
Rámcová kúpna zmluva
133-10-22
47 474,60 € IRDistribution, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. August 2022
Zmluva o spolupráci
134-10-22
1,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. August 2022
Zmluva o spolupráci
135-10-22
1,00 € BE COOL, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. August 2022
Zmluva o spolupráci
137-10-22
1,00 € Red Fox Entertainment s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. August 2022
Zmluva o spolupráci
138-10-22
1,00 € KULTURISE, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. August 2022
Rámcová zmluva o dielo
139-40-22
Doplnená
176 878,80 € LKW - SERVIS Valovič, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
23. August 2022
Kúpna zmluva
140-47-22
88 400,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
24. August 2022
Rámcová zmluva o dielo
141-50-22
166 228,00 € ElektroSystem AM, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 140-50-21
140-50-21
0,00 € ACP AuComp, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. August 2022
Kúpna zmluva
142-50-22
62 244,00 € Reichspfarrer s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
30. August 2022
Zmluva o spolupráci
143-10-22
1,00 € BE COOL, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. August 2022
Zmluva o spolupráci
144-10-22
1,00 € BUBO Travel Agency, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. September 2022
Zmluva o spolupráci
145-10-22
1,00 € BE COOL, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Z202016972
79-10-20 D1
0,00 € AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. September 2022
Zmluva o spolupráci
148-10-22
1,00 € OZ Živé Račko Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. September 2022
Zmluva o spolupráci
151-10-22
1,00 € Upracme Slovensko, o.z. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.