Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
169-40-22
199 500,00 € Scania Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. Október 2022
Zmluva o kontokorentnom úvere
170-10-22
Doplnená
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
17. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3-40-22
3-40-22
139 462,80 € REDOX SERVICES, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
171-50-22
168 850,00 € VÚMZ SK, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Október 2022
Rámcová kúpna a servisná zmluva
172-50-22
116 009,79 € GODUR, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Október 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
173-10-22
50 000,00 € Aldertree legal, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
174-50-22
67 924,00 € TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. Október 2022
Rámcová dohoda o operatívnom leasingu motorových vozidiel a poskytovanie služieb
175-10-22
92 802,24 € ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci
176-10-22
1,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
7. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 64-40-22
64-40-22 D1
0,00 € A.R.S. spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
9. November 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služby
179-40-22
38 638,80 € ROTOS - STK a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
10. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve na dodávky a odbery technických plynov vo fľašiach a zväzkoch
19-50-10 D2
0,00 € Linde Gas s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
14. November 2022
Zmluva o spolupráci
181-10-22
1,00 € INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
16. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
182-47-22
1,20 € TESCO STORES SR, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. November 2022
Dodatok č. 3 k Servisnej zmluve
64-10-15 D3
0,00 € RON Software spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. November 2022
Dodatok č. 15 k zmluve č. 12024322
33-10-04 D15
0,00 € SOFTIP, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
15. December 2022
Rámcová mandátna zmluva
183-10-22
60 000,00 € Hillbridges, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. December 2022
Zmluva o dielo
184-10-22
200 400,00 € TEMAX, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. December 2022
Zmluva o dielo
185-10-22
462 000,00 € REDOX SERVICES, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. December 2022
Zmluva o servisnej starostlivosti
186-10-22
7 492,00 € Peter Grečko - RYS Odvoz a likvidácia odpadu a.s.