Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva
74-10-22
16 465,64 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. Apríl 2022
Rámcová zmluva
75-50-22
131 100,00 € HP-Mont, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
76-10-22
1,00 € PUNKT, občianske združenie Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
77-10-22
1,00 € ŠK pre Radosť o.z. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. Máj 2022
Rámcová zmluva o dielo
78-40-22
Doplnená
607 198,80 € Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. Máj 2022
Rámcová zmluva o dielo
79-40-22
Doplnená
174 224,16 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
80-10-22
1,00 € BE COOL, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
81-10-22
1,00 € BRATISLAVSKÝ MAJÁLES Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Máj 2022
Zmluva o finančnom lízingu
82-10-22
90 400,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
39-13-21 D1
54 999,00 € Bittner print s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. Máj 2022
Kúpna zmluva
84-50-22
11 959,70 € ACP AuComp, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Máj 2022
Rámcová zmluva o dielo
85-50-22
3 543 962,30 € WEHRLE-WERK AG Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
86-10-22
1,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Máj 2022
Zmluva o dielo
87-50-22
Doplnená
2 617 508,90 € REVYMONT, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. Máj 2022
Rámcová zmluva o dielo
88-10-22
69 990,00 € ForesServices, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
89-10-22
1,00 € INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
30. Máj 2022
Kúpna zmluva
90-47-22
102 000,00 € KATIS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o službe nakladania s odpadom
91-41-22
Doplnená
55 380,00 € ARGUSS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. Jún 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
92-40-22
54 710,00 € Odťahovacia služba Jaslovský, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. Jún 2022
Rámcová zmluva o dielo
93-40-22
12 285,66 € Autosklo Hornet s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.