Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu
188-40-22
360 000,00 € SPP CNG s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. December 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
189-10-22
Doplnená
208 097,95 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. December 2022
Poistná zmluva
190-10-22
208 097,95 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
1-10-23
22 444,80 € TZB Technológie, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
9. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
2-50-23
63 516,28 € B+N Facility Services spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
9. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
3-50-23
11 480,40 € BOZPO, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 21.12.2020
148-10-20
20 000,00 € Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
193-50-22
162 566,40 € DAIKON, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri ochrane a tvorbe životného prostredia
4-48-23
Doplnená
0,00 € KOLO n.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
5-50-23
5 096,40 € K-KONTROL, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
6-50-23
11 780,40 € K-KONTROL, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
7-14-23
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. Február 2023
Zmluva o dielo
9-50-23
20 443,68 € GEOtest Bratislava, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 7.2.2022
14-47-22
Doplnená
0,00 € Lixin Luo Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
7. Február 2023
Rámcová mandátna zmluva
11-18-23
288 000,00 € SELTON legal s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Február 2023
Zmluva o dodávke papiera
13-19-23
0,00 € Materská škola Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. Február 2023
Zmluva o dielo
14-12-23
252 000,00 € HYCA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. Február 2023
Zmluva o spolupráci
15-10-23
1,00 € BE COOL, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. Marec 2023
Kúpna a servisná zmluva
16-12-23
464 613,60 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
7. Marec 2023
Kúpna a servisná zmluva
18-12-23
347 400,00 € HYCA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.