Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-40/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-32/2023
264,67 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Ildikó Horváthová
28. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-33/2023
264,67 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Katarína Kučerová
28. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 1009901486
Z-34/2023
3 013,16 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami č. 0999000407
Z-35/2023
453,10 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Súborové havarijné poistenie
Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel č.5519001975
244,74 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Z-37/2023
97,92 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
30. Jún 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+, Projekt 2023-1-SK01-KA121- VET-000116756
Z-39/2023
56 120,00 € SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odb. prípravu Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-38/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
26. Jún 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-31/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-15/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Enikő Balogh
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-16/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Levente Bencz
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-17/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Máté Kiss
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-18/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Elizabeth Vígh
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-19/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Vivien Forróová
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Christofer Závodský
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-20/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Christofer Závodský
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-21/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Bálint Erdélyi
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-22/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Sabina Šindárová
16. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-23/2023
107,20 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Nikoleta Mészárosová