Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Zmluva o obstaraní pobytu
Z-53/2023
150,00 € Maladinovo s.r.o Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
15. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z-1/2024
3,50 € Slovenský plynárenský priemysel , a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
4. Január 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Základné potraviny a vajcia
Z-52/2023
21 400,32 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
4. Január 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Mlieko a mliečne výrobky
Z-54/2023
20 080,06 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z-46/2023
19,80 € Magna Energia a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
15. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín-Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo
Z-48/2023
23 592,56 € C.B.C.G., spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
18. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Ovocie a zelenina
Z-49/2023
23 757,10 € GTN, s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
21. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín- Mäso a mäsové výrobky
Z-50/2023
41 716,50 € Ing. Július Beke- Mäso- údeniny Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
21. December 2023
Mrazené potraviny, zelenina a ryby
Z-51-2023
5 363,20 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
8. December 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-47/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
23. November 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-45/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
20. November 2023
Zmluva o financovaní nákladov na školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
Z-44/2023
28,50 € SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odb. prípravu Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
3. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Z-43/2023
Doplnená
3 752,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
23. Október 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
6. Október 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-41/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
6. September 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti
Z-40/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Z-32/2023
264,67 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Ildikó Horváthová
28. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
Z-33/2023
264,67 € Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo Katarína Kučerová
28. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 1009901486
Z-34/2023
3 013,16 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
28. Jún 2023
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami č. 0999000407
Z-35/2023
453,10 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo