Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
3/2024
80,00 € Fyzická osoba Mestské kultúrne a informačné centrum
11. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva - Stupava v advente
2/2024
360,00 € SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ Mestské kultúrne a informačné centrum
5. Január 2024
Zmluva o prevode správy majetku mesta Stupava
1/2024
0,00 € MESTO STUPAVA Mestské kultúrne a informačné centrum
20. December 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
124/2023
360,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Základná umelecká škola v Stup
20. December 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
125/2023
65,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Občianske združenie arte.via
20. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
126/2023
150,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum OZ Stupavjan
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí bezpečnostnej služby
123/2023
702,00 € O.K. SHOOTING Security, s.r.o. Mestské kultúrne a informačné centrum
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
121/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná,a. Mestské kultúrne a informačné centrum
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odbereteľa elektriny mimo dom
122/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mestské kultúrne a informačné centrum
23. Október 2023
Hromadná licenčná zmluva
120/2023
360,00 € SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ Mestské kultúrne a informačné centrum
5. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.211
118/2023
90,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fyzická osoba
5. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.219
119/2023
160,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum o.z. Creativas Made
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí usporiadiateľskej a bezpečnostnej služby
19/2023
18 408,00 € O.K. SHOOTING Security, s.r.o. Mestské kultúrne a informačné centrum
4. Október 2023
Zmluva o spolupraci a propagacii_Dni Zela 2023
94/2023
3 000,00 € Turizmus regiónu Bratislava Mestské kultúrne a informačné centrum
4. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.51
99/2023
720,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fyzická osoba
4. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.41
98/2023
100,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum G.MAL s.r.o.
4. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.198
97/2023
60,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fyzická osoba
4. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.204
95/2023
240,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum OZ 4-ka
4. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.158
105/2023
240,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Sweet coffee s.r.
4. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.109
104/2023
780,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum MaMa Natura s.r.o.