Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-281/2023
AF3-281/2023
0,00 € Mgr. Lenka Choma Soročinová Múzeum mesta Bratislavy
14. September 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov
AF3-297/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
14. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-276/2023
0,00 € PhDr. Ivo Štassel Múzeum mesta Bratislavy
13. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-256/2023
0,00 € Living documentary Múzeum mesta Bratislavy
13. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-300/2023
0,00 € Mgr. Tomáš Eštok Múzeum mesta Bratislavy
13. September 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní prekladateľských služieb
AF3-310/2022
0,00 € Mgr. Tomáš Eštok Múzeum mesta Bratislavy
13. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-303/2023
300,00 € Martin Krajčír Múzeum mesta Bratislavy
8. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3- 301/2023
Doplnená
1 800,00 € Manda s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
8. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-287/2023
0,00 € Mgr. Jana Luková Múzeum mesta Bratislavy
8. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-275/2023
AF3-275/2023
0,00 € PhDr. Peter Hyross Múzeum mesta Bratislavy
8. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-296/2023
AF3-296/2023
0,00 € PhDr. Daniel Hupko, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
8. September 2023
Dohoda o zmene v osobe účastníka o poskytovaní verejných služieb - dohoda o prevzatí dlhu
AF3-314/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Múzeum mesta Bratislavy
12. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom
AF3- 182/2023
600,00 € Múzeum mesta Bratislavy Inklúzia
7. September 2023
Kúpna zmluva
AF3-237/2023
120,00 € Peter Tobolka Múzeum mesta Bratislavy
7. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-278/2023
0,00 € PhDr. Danica Staššíková-Štukovská Múzeum mesta Bratislavy
7. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-277/2023
0,00 € Mgr. Art. Soňa Holičková Múzeum mesta Bratislavy
7. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-290/2023
0,00 € PhDr. Hana Kližanová Múzeum mesta Bratislavy
7. September 2023
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu
AF3-78/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Muzeum v Gliwiciach
7. September 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov
AF3-77/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Muzeum w Gliwiciach
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-236/2023
650,00 € Ing. Iveta Niňajová Múzeum mesta Bratislavy