Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-342/2023
0,00 € Mgr. Kristína Hrivňáková Múzeum mesta Bratislavy
17. Október 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-272/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy mestská časť Bratislava - Staré Mesto
17. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-350/2023
0,00 € Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc. Múzeum mesta Bratislavy
17. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-347/2023
0,00 € doc. Ing. Peter Pišút, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
16. Október 2023
Zmluva o dielo
AF3-295/2023
Doplnená
11 964,00 € MEDEKO CAST s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
13. Október 2023
Dohoda o urovnaní
AF3-274/2023
0,00 € GoOut Slovensko, s.r.o Múzeum mesta Bratislavy
3. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM
AF3-309/2023
600,00 € Múzeum mesta Bratislavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
12. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
AF3-363/2023
247,43 € Západoslovenská distribučná, a.s. Múzeum mesta Bratislavy
12. Október 2023
Zmluva o dielo
AF3-338/2023
150,00 € Ing. arch. Monika Bočková Múzeum mesta Bratislavy
12. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-340/2023
0,00 € Mgr. Anton Fiala Múzeum mesta Bratislavy
11. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-354/2023
AF3-354/2023
700,00 € Jana Durajová Múzeum mesta Bratislavy
6. Október 2023
Zmluva o konzervovaní archeologických nálezov
AF3-325/2023
3 000,00 € Mgr. art. Soňa Holičková Múzeum mesta Bratislavy
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
AF3-334/2023
180,00 € Via Leonis, spol. s r. o. Múzeum mesta Bratislavy
5. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-337/2023
4 000,00 € Manda s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
5. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-302/2023
Doplnená
2 595,00 € Mgr. art. Andrea Ďurianová, Art.D., Múzeum mesta Bratislavy
4. Október 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-322/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Malokarpatské múzeum v Pezinku
4. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-283/2023
0,00 € Mgr. Július Staššík Múzeum mesta Bratislavy
4. Október 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu zbierkového predmetu
AF3-312/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum
3. Október 2023
Zmluva o dielo
AF3-329/2023
400,00 € prof. PhDr. Marta Součková, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
3. Október 2023
Zmluva o reštaurovaní zbierkových predmetov
AF3-321/2023
9 150,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Múzeum mesta Bratislavy