Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Poistná zmluva UNIQA
AF3-326/2023
65,50 € UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Múzeum mesta Bratislavy
20. September 2023
Zmluva o spolupráci
AF3-243/2023
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Múzeum mesta Bratislavy
19. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-316/2023
50,00 € Mgr. art. Vanesa Višvaderová Múzeum mesta Bratislavy
19. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-317/2023
50,00 € Mgr. art. Miriam Kočišková Múzeum mesta Bratislavy
18. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-288/2023
0,00 € Mgr. Eva Hasalová Múzeum mesta Bratislavy
18. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-286/2023
0,00 € PhDr. Jana Švantnerová, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
18. September 2023
Zmluva o odbornom ošetrení zbierkových predmetov a predmetu kultúrnej hodnoty
AF3-261/2023
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Múzeum mesta Bratislavy
14. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-282/2023
0,00 € RNDr. Ivan Holický Múzeum mesta Bratislavy
14. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-289/2023
0,00 € doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
14. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-281/2023
AF3-281/2023
0,00 € Mgr. Lenka Choma Soročinová Múzeum mesta Bratislavy
14. September 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov
AF3-297/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
14. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-276/2023
0,00 € PhDr. Ivo Štassel Múzeum mesta Bratislavy
13. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-256/2023
0,00 € Living documentary Múzeum mesta Bratislavy
13. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-300/2023
0,00 € Mgr. Tomáš Eštok Múzeum mesta Bratislavy
13. September 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní prekladateľských služieb
AF3-310/2022
0,00 € Mgr. Tomáš Eštok Múzeum mesta Bratislavy
13. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-303/2023
300,00 € Martin Krajčír Múzeum mesta Bratislavy
8. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3- 301/2023
Doplnená
1 800,00 € Manda s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
8. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-287/2023
0,00 € Mgr. Jana Luková Múzeum mesta Bratislavy
8. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-275/2023
AF3-275/2023
0,00 € PhDr. Peter Hyross Múzeum mesta Bratislavy
8. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-296/2023
AF3-296/2023
0,00 € PhDr. Daniel Hupko, PhD. Múzeum mesta Bratislavy