Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o spolupráci
AF2-4/2014
Doplnená
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Múzeum mesta Bratislavy
27. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-284/2023
0,00 € PhDr. Andrea Milanová, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
27. September 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazového záznamu
AF3-323/2023
0,00 € Mgr. Viktor Farár Múzeum mesta Bratislavy
27. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-273/2023
4 228,00 € Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Múzeum mesta Bratislavy
26. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-330/2023
120,00 € PhDr. Ivan Chylák Múzeum mesta Bratislavy
26. September 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-262/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Bratislava a jej premeny, o. z.
26. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-333/2023
800,00 € Lenka Libjaková Múzeum mesta Bratislavy
25. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-315/2023
240,00 € Tomáš Prištiak Múzeum mesta Bratislavy
25. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-318/2023
300,00 € Tomáš Trník Múzeum mesta Bratislavy
25. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-319/2023
500,00 € Boris Vitázek Múzeum mesta Bratislavy
22. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-327/2023
150,00 € RNDr. Ján Madarás, PhD Múzeum mesta Bratislavy
22. September 2023
Zmluva o spolupráci
AF3-331/2023
2 160,00 € GoOut Slovensko, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
21. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-285/2023
0,00 € Ing. Zoltán Samarjay Múzeum mesta Bratislavy
21. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
AF3-299/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Múzeum mesta Bratislavy
20. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-279/2023
0,00 € Mgr. Lukáš Krokker Múzeum mesta Bratislavy
20. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-280/2023
0,00 € Mgr. Peter Švančárek, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
20. September 2023
Zmluva o udelení súhlasu na fotografovanie zbierkového predmetu a použitie snímky zbierkového predmetu
AF3-263/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina Múzeum mesta Bratislavy
20. September 2023
Poistná zmluva UNIQA
AF3-326/2023
65,50 € UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Múzeum mesta Bratislavy
20. September 2023
Zmluva o spolupráci
AF3-243/2023
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Múzeum mesta Bratislavy
19. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-316/2023
50,00 € Mgr. art. Vanesa Višvaderová Múzeum mesta Bratislavy