Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-357/2023
0,00 € doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
27. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-344/2023
0,00 € JUDr. Peter Kerecman, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
27. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-356/2023
0,00 € Ing. Pavol Jančovič Múzeum mesta Bratislavy
26. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-343/2023
0,00 € Mgr. Tomáš Janura, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
25. Október 2023
Kúpna zmluva
AF3-231/2023
20,00 € Róbert Ruderer Múzeum mesta Bratislavy
24. Október 2023
Licenčná zmluva
AF3-370/2023
220,50 € LITA, autorská spoločnosť Múzeum mesta Bratislavy
10. Október 2023
Zmluva o dielo
AF3-360/2023
120,00 € Mgr. Peter Mikle Múzeum mesta Bratislavy
19. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-351/2023
0,00 € Bc. Martin Užovič Múzeum mesta Bratislavy
19. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-348_2023
0,00 € PhDr. Peter Rybárik Múzeum mesta Bratislavy
18. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-341/2023
0,00 € PhDr. Štefan Hrivňák Múzeum mesta Bratislavy
18. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-346/2023
0,00 € Mgr. Jana Magdaléna Micháleková, PhD. (rod. Májeková) Múzeum mesta Bratislavy
18. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-342/2023
0,00 € Mgr. Kristína Hrivňáková Múzeum mesta Bratislavy
17. Október 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-272/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy mestská časť Bratislava - Staré Mesto
17. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-350/2023
0,00 € Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc. Múzeum mesta Bratislavy
17. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-347/2023
0,00 € doc. Ing. Peter Pišút, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
16. Október 2023
Zmluva o dielo
AF3-295/2023
Doplnená
11 964,00 € MEDEKO CAST s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
13. Október 2023
Dohoda o urovnaní
AF3-274/2023
0,00 € GoOut Slovensko, s.r.o Múzeum mesta Bratislavy
3. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM
AF3-309/2023
600,00 € Múzeum mesta Bratislavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
12. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
AF3-363/2023
247,43 € Západoslovenská distribučná, a.s. Múzeum mesta Bratislavy
12. Október 2023
Zmluva o dielo
AF3-338/2023
150,00 € Ing. arch. Monika Bočková Múzeum mesta Bratislavy