Centrálny register zmlúv

Mesto Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MZ-3/2023-časť 3
3888/2024
0,00 € OCTAGO a.s. Mesto Želiezovce
15. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MZ-3/2023-časť 2
3887/2024
0,00 € OCTAGO a.s. Mesto Želiezovce
14. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-19-2024
2556/2024
332,00 € Mesto Želiezovce Gurinová Kiinga
14. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č. R-2.5-2024
2546/2024
189,69 € Mesto Želiezovce Petrík Gabriel
14. Marec 2024
Zmluva o nájme byru č, K-44/7-2024
2550/2024
126,00 € Mesto Želiezovce Farkašová Mária
14. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/14-4024
2552/2024
171,00 € Mesto Želiezovce Škarbová Valéria
14. Marec 2024
Zmluva o nájme č. K-44/16-24
2553/2024
185,00 € Mesto Želiezovce Répášiová Magdalena
14. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/31-2024
2554/2024
131,00 € Mesto Želiezovce Minichová Margita
13. Marec 2024
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 114/004/23 Dodatok č. 1
3594/2024
214 507,66 € Prima banka Slovensko, a. s. Mesto Želiezovce
13. Marec 2024
Kúpna zmluva - Nehnuteľnosť v k. ú. Želiezovce
3719/2024
5 169,54 € Ottó Bagócsi Mesto Želiezovce
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služby
2460/2024
1 560,00 € Gemini Group s. r. o. Mesto Želiezovce
13. Marec 2024
Úplné znenie poistnej zmluvy č. 3347000044 v zmysle dodatku č.9
3539/2024
13 441,12 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Želiezovce
13. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
3538/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Želiezovce
13. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2024-DK
3263/2024
28,00 € Mesto Želiezovce MDA Consulting, s.r.o.
13. Marec 2024
Zmluva o nájme bytuč. R-5/8-2024
2573/2024
172,45 € Mesto Želiezovce Kozáková Angela
13. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2024-T18
3599/2024
24,00 € Mesto Želiezovce Hrašková Jarmila
9. Marec 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
2900/2024
230,00 € Mesto Želiezovce Slovak Parcel Service, s.r.o.
9. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2024-DK
2917/2024
43,00 € Mesto Želiezovce Výkup drahých kovov SK s.r. o.
28. Február 2024
Rámcová zmluva č. 074/2024
2324/2024
0,00 € OVD-Ovocinárske družstvo Mesto Želiezovce
28. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2024-T18
2327/2024
96,00 € Mesto Želiezovce Hegedüs Peter, Ing.