Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Prenájom nebytových priestorov
ZML-2022-116
100,00 € PhDr. Slavomír Bárczy, MBA Mjr.D.Gondu 494/57 Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
10. Október 2022
Sponzorská zmluva
ZML-2022_114
530,00 € Július Podseník, Hronské Klačany č. 93 Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
21. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_111
7,20 € Ing.Marta Ďurovičová, Budovateľov 419/46, Žemberovce Obec Žemberovce
21. September 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZML_2022_112
400,00 € SOZA , Rastislavova 3, Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
16. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_110
8,00 € Marta Hamarová, ČA 223/7, Žemberovce Obec Žemberovce
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_107
18,00 € Viera Poliaková, Mjr. D. Gondu 33/72, Žemberovce Obec Žemberovce
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_106
18,00 € Dušan Poliak, Mjr. D. Gondu 33/72, Žemberovce Obec Žemberovce
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_105
24,00 € Dušan Poliak, Mjr. D. Gondu 33/72, Žemberovce Obec Žemberovce
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_109
12,00 € Dušan Farkaš SNP 392/3, Žemberovce Obec Žemberovce
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_108
18,00 € Viera Poliaková, Mjr. D. Gondu 33/72, Žemberovce Obec Žemberovce
6. September 2022
Zmluva o dielo č.1-2022
ZML_2022_104
27 806,54 € TOSTAV, s.r.o. Bernolákova 12, 934 01 Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. August 2022
Zmluva č. DM11/2022
ZML_2022_103
64 620,00 € TagriS s.r.o. Schubertova 1073/28, 937 01 Želiezovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_100
12,00 € Jozef Petrovič, Osloboditeľov 306/35, Žemberovce Obec Žemberovce
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_101
6,00 € Helena Korčeková, ČA 220/3, Žemberovce Obec Žemberovce
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_102
36,00 € Mgr. Pavol Kvanka, Mjr. Daniela Gondu 32/70, Žemberovce Obec Žemberovce
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_99
12,00 € Zuzana Janovicová, Viktora Naďa 159/6, Žemberovce Obec Žemberovce
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_98
24,00 € Ing. Ľubica Solmošiová, Mjr. Daniela Gondu 459/137, Žemberovce Obec Žemberovce
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_97
18,00 € Jana Agárdyová, Domadice č. 115 Obec Žemberovce
10. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_96
18,00 € Erika Poliaková, SNP 188/109, Žemberovce Obec Žemberovce
8. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_95
18,00 € Gabriela Beňová, Pečenice č. 12, 935 03 Obec Žemberovce