Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní č. 6271/2023
ZML_2023_009
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_007
12,00 € Mariana Danišová, Mjr. Daniela Gondu 466/123, Žemberovce Obec Žemberovce
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_006
12,00 € Mariana Danišová, Mjr. Daniela Gondu 466/123, Žemberovce Obec Žemberovce
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_005
18,00 € Mariana Danišová, Mjr. Daniela Gondu 466/123, Žemberovce Obec Žemberovce
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_008
12,00 € Mariana Danišová, Mjr. Daniela Gondu 466/123, Žemberovce Obec Žemberovce
12. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žemberovce v roku 2023
2/2023
700,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
12. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žemberovce v roku 2023
1/2023
700,00 € ECAV na Slovensku, cirkevný zbor Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
12. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žemberovce v roku 2023
ZML_2023_003
700,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
12. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žemberovce v roku 2023
ZML_2023_002
700,00 € ECAV na Slovensku, cirkevný zbor Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 672/2023/1
ZML_2023_004
0,00 € ZSVS, a.s. , odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
9. Január 2023
Mandátna zmluva
ZML_2023_001
3 290,00 € Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s,r.o. Nitra Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č.95106/2022/36
ZML_2022_146
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, Odštepný závod Levice Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
22. December 2022
ZMLUVA č. 220103 08U01
ZML_2022_144
3 000 000,00 € Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
22. December 2022
Zmluva o výkone správy č. 7640/2022 pre BD s.č. 556
ZML_2022_145
0,00 € OSBD, Ku Bratke 3, Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_141
18,00 € Ivan Kútny, Ul. Z. Nejedlého 1718/24, Levice Obec Žemberovce
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_140
18,00 € Dana Červenáková, Mjr. Daniela Gondu 479/91, Žemberovce Obec Žemberovce
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_143
18,00 € Ivan Kútny, Ul. Z. Nejedlého 1718/24, Levice Obec Žemberovce
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML_2022_142
0,00 € Waste transport, a.s. Kukuričná 8, Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
15. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_2022_139
360,00 € Dušan Rusnaček, Tekovská Nová Ves 44, Nová Dedina Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
14. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_138
18,00 € PhDr. Jarmila Bátovská, Ul. Zd. Nejedlého 2876/47, Levice Obec Žemberovce