Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_028
18,00 € Mária Kristínová, V. Naďa 100/7, Žemberovce Obec Žemberovce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZML_2023_29
300,00 € Adrián Ješko, Viktora Naďa 113/33, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva nebytový priestor
ZML_2023_26
220,00 € Dušan Rusnaček, Tekovská Nová es 44, Nová Dedina Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
3. Apríl 2023
DOHODA č. 23/15/054/164
ZML_2023_25
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
3. Apríl 2023
DOHODA č. 23/15/060/28
ZML_2023_24
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
30. Marec 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND26/2023
ZML_2023_23
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZML_2023_21
2 350 516,99 € EKOFORM, spol. s r.o., Koháryho 46, 934 01 Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_22
24,00 € Peter Kliment, Mjr. Daniela Gondu 453/151, Žemberovce Obec Žemberovce
20. Marec 2023
Návrh zmluvy o dielo
ZML_2023_19
9 990,00 € Ing. Pavol Baraník, Priehradka 393, Hliník nad Hronom Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
20. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2023-0008
ZML_2023_20
0,00 € DataCentrum - DEUS Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
20. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0116 - PRB/2021
Dodatok č. 2
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Námestie slobody 6, Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
20. Marec 2023
DODATOK č. 1 k poistnej zmluve číslo : 4419014952
Dodatok č.1
0,00 € Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č.tz2017-11-27vs2
ZML_2017_68
348,00 € TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B Stupava Obec Žemberovce
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č.tz2017-11-27vs2
ZML_2017_67
348,00 € TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B Stupava Obec Žemberovce
10. Marec 2023
Zmluva č. 2482/23 o nájme poľnohospodárskych pozemkov
ZML_2023_017
1 400,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_016
36,00 € Mária Hudecová, Ul. kpt. J. Nálepku 3009/33, Žemberovce Obec Žemberovce
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_015
24,00 € Mária Hudecová, Ul. kpt. J. Nálepku 3009/33, Žemberovce Obec Žemberovce
27. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_014
18,00 € Jozef Husár, Textilná 11, Levice Obec Žemberovce
27. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_013
18,00 € Ladislav Nedorolík, Červenej armády 267/66, Žemberovce Obec Žemberovce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_012
18,00 € Jozef Daniš, Mjr. Daniela Gondu 467/121, Žemberovce Obec Žemberovce