Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_40
18,00 € Mária Chovanová, SNP 380, Žemberovce Obec Žemberovce
10. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 01/05/2021
Dodatok č. 3
0,00 € VERÓNY OaS s.r.o. Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
4. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZML_2023_39
7,00 € Danica Gracovská, V. Naďa 158/8, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
2. Máj 2023
Zmluva č. 323 0263
ZML_2023_038
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, Brtatislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
28. Apríl 2023
Zmluva č.23184000001-PVO
ZML_2023_037
0,00 € Západoslovenská distribučná Čulenova 6, Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru v kultúrnom dome
ZML_2023_36
300,00 € RETRO O.Z. M.R. Štefánika 44, 968 01 Nová Baňa Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
25. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena ev.č. 221012-0170001324-VB
ZML_2023_033
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
25. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena ev.č. 221014-0170001324-VB
ZML_2023_032
0,00 € ANDALUX, s.r.o. Partizánska cesta 115, 974 01 Banská Bystrica Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
25. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena ev.č. 222070-0170001324-VB
ZML_2023_031
0,00 € Jozef Krekovič, Osloboditeľov 360/8, Žemberovce a manž.Alena Krekovičová Severná ul. 3083/6, Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
25. Apríl 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
ZML_2023_034
30,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Žemberovce
25. Apríl 2023
Rámcová zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
ZML_2023_035
0,00 € MADWIRE, s.r.o. Obec Žemberovce
21. Apríl 2023
Zmluva o poskyt.finanč.dotácie z rozpočtu obce Žemberovce v roku 2023
ZML_2023_030
9 000,00 € OFK Družstevník Žemberovce Obec Žemberovce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_27
9,60 € Mária Kristínová, V. Naďa 100/7, Žemberovce Obec Žemberovce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_028
18,00 € Mária Kristínová, V. Naďa 100/7, Žemberovce Obec Žemberovce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZML_2023_29
300,00 € Adrián Ješko, Viktora Naďa 113/33, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva nebytový priestor
ZML_2023_26
220,00 € Dušan Rusnaček, Tekovská Nová es 44, Nová Dedina Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
3. Apríl 2023
DOHODA č. 23/15/054/164
ZML_2023_25
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
3. Apríl 2023
DOHODA č. 23/15/060/28
ZML_2023_24
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
30. Marec 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND26/2023
ZML_2023_23
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZML_2023_21
2 350 516,99 € EKOFORM, spol. s r.o., Koháryho 46, 934 01 Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce