Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2022
Zmluva o dielo č. 3/2022
ZML-2022-94
19 188,00 € Ing. Jozef Horniak - VIALLE, SNP 2130/56, Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_91
12,00 € Marta Chudá, Malá Okružná 987/7, Partizánske Obec Žemberovce
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_92
18,00 € Marta Chudá, Malá Okružná 987/7, Partizánske Obec Žemberovce
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_93
18,00 € Miroslav Genčík, Mjr. Daniela Gondu 518/7, Žemberovce Obec Žemberovce
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_90
12,00 € Mária Hessová, Drženice-Kmeťovce č. 35 Obec Žemberovce
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_89
36,00 € Peter Repáň, Viktora Naďa 141/46, Žemberovce Obec Žemberovce
6. Júl 2022
Zmluva č. 1460/2022/OKaŠ
ZML_2022_88
1 000,00 € NSK Rázusova 2A, 949 01 Nitra Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
30. Jún 2022
prenájom nebytových priestorov
ZML_2022_87
15,00 € Mgr. Marián Kleštinec Mjr. Samojlenku 2019/13, Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_86
12,00 € Anna Drevená, Červenej armády 274/52, Žemberovce Obec Žemberovce
17. Jún 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZML_2022_85
100,00 € Zuzana Korčeková. Č.A. 241/43, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
17. Jún 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZML_2022_84
100,00 € Maja Mazúchová. Viktora Naďa 147/34, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
14. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
YML_2022_83
13 668,40 € Water Solutions, s.r.o. Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
14. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
YML_2022_83
13 668,40 € Water Solutions, s.r.o. Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
3. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_82
6,00 € Elena Meňhardová, Viktora Naďa 149/30, Žemberovce Obec Žemberovce
30. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
ZML_2022_81
0,00 € ENVIROPOL SK s. .r. o. Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Máj 2022
Zmluva č. 2482/2022 o nájme poľnohospodárskych pozemkov
ZML_2022_79
1 400,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Máj 2022
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu EURÁ z EURA v obci Žemberovce
ZML_2022_80
10 000,00 € Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C , Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_78
8,40 € Mgr. Anna Koľajová, Budovateľov 430/24, Žemberovce Obec Žemberovce
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_77
12,00 € Milan Kvanka, Zd. Nejedlého 35, Levice Obec Žemberovce
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_76
18,00 € Ing. Miroslav Chovan, V. Naďa 107/21, Žemberovce Obec Žemberovce