Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_058/2024
1 170,00 € Obec Chorvátsky Grob Susedsky HI
15. Máj 2024
Zmluva o uskutočnení kultúrneho podujatia
EXT_059/2024
2 500,00 € Divadlo na kolesách , občianske združenie Obec Chorvátsky Grob
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_055/2024
1 824,00 € Obec Chorvátsky Grob SRDCOM PRE GROB, občianske združenie
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_056/2024
8 000,00 € Obec Chorvátsky Grob Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, o.z.
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 0365/2024/CE
EXT_053/2024
500,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Chorvátsky Grob
6. Máj 2024
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
EXT_054/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Chorvátsky Grob
3. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX
EXT_052/2024
7 000,00 € SEPTEMBER o.z. Obec Chorvátsky Grob
29. Apríl 2024
Zmluva o prevode časti projektovej dokumentácie a prechode práv a povinností stavebníka a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania
EXT_049/2024
1,00 € Obec Chorvátsky Grob Bratislavský samosprávny kraj
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
EXT_050/2024
79 440,00 € A.S.PROJEKT - ing., s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
29. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
EXT_051/2024
3 840,00 € A.S.PROJEKT - ing., s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_048/2024
1 000,00 € Obec Chorvátsky Grob Susedský Hi, o.z.
23. Apríl 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi Extra
EXT_047/2024
5 093,40 € Generali Poisťovňa Obec Chorvátsky Grob
22. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_040/2024
682,50 € Obec Chorvátsky Grob Športová budúcnosť Chorvátsky Grob
22. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_041/2024
910,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová budúcnosť Chorvátsky Grob
22. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_042/2024
455,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová budúcnosť Chorvátsky Grob
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_043/2024
69,20 € Obec Chorvátsky Grob SBT Spid.com, s.r.o.
22. Apríl 2024
Darovacia zmluva
EXT_044/2024
195,00 € Výtvarníci Obec Chorvátsky Grob
22. Apríl 2024
Darovacia zmluva
EXT_045/2024
70,00 € Umelci Obec Chorvátsky Grob
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
EXT_046/2024
0,00 € Marcel Dugovič, Toner Obec Chorvátsky Grob
19. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_039/2024
840,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová budúcnosť Chorvátsky Grob