Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Darovacia zmluva
EXT_240/2023
600,00 € MY DVA Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_237/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
7. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_238/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
7. November 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_239/2023
0,00 € Martina Mitacz Obec Chorvátsky Grob
6. November 2023
Zmluva o spolupráci
EXT_235/2023
600,00 € SPORTPLUS s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
6. November 2023
Darovacia zmluva
EXT_236/2023
200,00 € OZ SRDCOM PRE GROB Obec Chorvátsky Grob
3. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_230/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
3. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_231/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
3. November 2023
Dohoda o podmienkach spoluúčasti na výstavbe
EXT_232/2023
20 000,00 € VBD Development, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
3. November 2023
Darovacia zmluva
EXT_233/2023
1 500,00 € OZ Školská Chorvátsky Grob Obec Chorvátsky Grob
3. November 2023
Zmluva o dielo
EXT_234/2023
450,00 € Elena Viglášová Obec Chorvátsky Grob
31. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_229/2023
360,00 € Stanislav Kocák Obec Chorvátsky Grob
30. Október 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
EXT_228/2023
4 909,00 € BW Development s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
20. Október 2023
Memorandum o spolupráci v oblasti riešenia právnych sporov
EXT_227/2023
0,00 € mediácia.online o.z. Obec Chorvátsky Grob
19. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_221/2023
1 463,00 € Obecný Športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, o.z. Obec Chorvátsky Grob
19. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_222/2023
140,00 € Marcel Pecimuth Obec Chorvátsky Grob
19. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
223/2023
88,00 € ŠK Bernolákovo Obec Chorvátsky Grob
19. Október 2023
Kúpna zmluva
EXT224/2023
198 250,80 € MY DVA Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. Október 2023
Zmluva č. PZ002000346042_001 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd
EXT_225/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Chorvátsky Grob
19. Október 2023
Zmluva číslo : 03-2179-2023
EXT_226/2023
0,00 € Inštitút monitoringu a analýz, s.r.o Obec Chorvátsky Grob