Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
EXT_136/2023
390 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Chorvátsky Grob
9. August 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
EXT_137/2023
2,00 € 5 ELEMENT RESIDENCE, a.s. Obec Chorvátsky Grob
3. August 2023
Zmluva č. 2218300008 o nájme hrobového miesta
CIN_001/2023
51,00 € Kňezeková Eva Obec Chorvátsky Grob
3. August 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. EXT_081/2022
EXT_133/2023
2 051,47 € ELSAM, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_131/2023
4 520,00 € Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, o. z. Obec Chorvátsky Grob
24. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_128/2023
109,00 € Husáková Natália, Mgr Obec Chorvátsky Grob
24. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_127/2023
109,00 € Hollá Dana Obec Chorvátsky Grob
25. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_129/2023
109,00 € Jánošková Aneta, Ing. Obec Chorvátsky Grob
25. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_130/2023
109,00 € Brniaková Ivana Obec Chorvátsky Grob
24. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_123/2023
109,00 € Jenisová Martina, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
24. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_122/2023
109,00 € Venglovičová Eva Obec Chorvátsky Grob
24. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_121/2023
218,00 € Prodajová Jana, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
24. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_120/2023
109,00 € Koišová Petruchová Michaela Obec Chorvátsky Grob
24. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_119/2023
109,00 € Černáčková Elena, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
24. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_126/2023
109,00 € Tyazheva Olga Obec Chorvátsky Grob
24. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_125/2023
109,00 € Vyskočová Miroslava, Ing. Obec Chorvátsky Grob
24. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_124/2023
109,00 € Dická Tatiana Obec Chorvátsky Grob
21. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky Verejného vodovodu č. ZOP/13/40301/2023BVS
EXT_118/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Chorvátsky Grob
20. Júl 2023
Dodatok ku Kúpnej zmluve
EXT_116/2023
-220,00 € Jurkech Jozef Obec Chorvátsky Grob
20. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 31.07.2018
EXT_117/2023
30,00 € Mesto Svätý Jur Obec Chorvátsky Grob