Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Dohoda o skončení krátkodobého prenájmu telocvične
EXT_037/2024
0,00 € Obec Chorvátsky Grob OZ Susedský Hi
16. Apríl 2024
Dohoda o skončení krátkodobého prenájmu telocvične
EXT_038/2024
0,00 € Obec Chorvátsky Grob OZ Susedský Hi
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku sociálnej služby poskytovanú v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2024 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
EXT_034/2024
1 200,00 € Obec Chorvátsky Grob Pohoda seniorov, n.o.
9. Apríl 2024
Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
EXT_035/2024
79,00 € SWAN, a.s. Obec Chorvátsky Grob
9. Apríl 2024
Dohoda o pristúpení
EXT_036/2024
0,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 2024/01
EXT_033/2024
82 296,00 € JELA, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
5. Apríl 2024
ZMLUVA NA ODCHYT A UMIESTNENIE TÚLAVÝCH ZVIERAT DO KARANTÉNNEJ STANICE ALEBO ÚTULKU č. 2024102
EXT_031/2024
0,00 € OZ Pomoc psíkom, občianske združenie Obec Chorvátsky Grob
5. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY
032/2024
169,00 € PTCO s. r. o. Obec Chorvátsky Grob
3. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_028/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
3. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
EXT_029/2024
980,00 € Jana Kanská Obec Chorvátsky Grob
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
EXT_030/2024
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Základná škola s materskou školou Javorová alej
27. Marec 2024
príloha č. 1 k zmluve č. 2023/124 verzia 2
EXT_022/2024
114,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Obec Chorvátsky Grob
27. Marec 2024
Dohoda o úhradách nákladov spojených s odberom elektrickej energie
EXT_023/2024
1 443,95 € Obec Chorvátsky Grob Správa ciest BSK
27. Marec 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 30.06.2016
EXT_024/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Chorvátsky Grob
27. Marec 2024
Dodatok č. 1
EXT_025/2024
0,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
27. Marec 2024
Dodatok č. 3
EXT_026/2024
0,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
27. Marec 2024
Príkazná zmluva č. 20/VO/01/2024/PL-KS
EXT_027/2024
0,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
EXT_021/2024
0,00 € TORVO SK s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
18. Marec 2024
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 04.04.2022
EXT_018/2024
133 000,00 € Obec Chorvátsky Grob MCST, a.s.
18. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_019/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Chorvátsky Grob