Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_053/2023
0,00 € Lauko Rastislav, Ing. Obec Chorvátsky Grob
3. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_054/2023
0,00 € Šefčíková Natália, Ing Obec Chorvátsky Grob
3. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_055/2023
0,00 € MONARCH KARATE KLUB, o.z. Obec Chorvátsky Grob
3. Máj 2023
Dodatok č. 5 ku Zmluve o podmienkach právneho zastupovania v prebiehajúcich konaniach
EXT_056/2023
0,00 € Advokátska kancelária VOZÁR, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
2. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_049/2023
0,00 € Dugovič Matej Obec Chorvátsky Grob
2. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_050/2023
0,00 € Jánošík Adam Obec Chorvátsky Grob
27. Apríl 2023
Dodatok č.1
EXT_047/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Chorvátsky Grob
27. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_048/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Chorvátsky Grob
26. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob
EXT_046/2023
0,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_044/2023
380,00 € Škola pohybu, o.z. Obec Chorvátsky Grob
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1
EXT_045/2023
0,00 € Jung Anton Obec Chorvátsky Grob
20. Apríl 2023
Kúpna zmluva
EXT_041/2023
0,00 € Dugovič Marcel - TONER Obec Chorvátsky Grob
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_042/2023
350,00 € Škola pohybu Obec Chorvátsky Grob
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_043/2023
350,00 € Škola pohybu Obec Chorvátsky Grob
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_037/2023
300,00 € Chorvátsky kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe - Hrvatsko kulturno družstvo u Hrvatskom Grobu Obec Chorvátsky Grob
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo
EXT_040/2023
69 912,00 € MOSK, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
18. Apríl 2023
Hromadná licenčná zmluva
EXT_036/2023
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Chorvátsky Grob
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_039/2023
150,00 € Chorvátsky kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe - Hrvatsko kulturno družstvo u Hrvatskom Grobu Obec Chorvátsky Grob
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_038/2023
350,00 € Chorvátsky kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe - Hrvatsko kulturno družstvo u Hrvatskom Grobu Obec Chorvátsky Grob
13. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
EXT_035/2023
0,00 € SOAR sk, a.s. Obec Chorvátsky Grob