Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob
EXT_163/2023
0,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
12. September 2023
Dodatok č.1090/CC/22-D2 k Zmluve o úvere č. 1090/CC/22
EXT_164/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Chorvátsky Grob
11. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_162/2023
1,00 € Agilita vodárenská spoločnosť Obec Chorvátsky Grob
1. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva verejnej kanalizácie
EXT_161/2023
1,00 € IPON SK, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
31. August 2023
Darovacia zmluva
EXT_159/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Chorvátsky Grob
31. August 2023
Dohoda o urovnaní
EXT_160/2023
0,00 € Galmond, a.s. Obec Chorvátsky Grob
30. August 2023
Zmluva o dielo
EXT_158/2023
35 784,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o Obec Chorvátsky Grob
23. August 2023
Zmluva o vykonávaní správy serverov a počítačovej sieti
EXT_157/2023
1 620,00 € Koška Andrej - Direkt Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_149/2023
218,00 € Andraščíková Dominika, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_155/2023
109,00 € Ligačová Jana, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_154/2023
109,00 € Bátorová Jana Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_153/2023
327,00 € Vargová Elena Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_152/2023
109,00 € Huštaty Eva Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_151/2023
88,50 € Hrdá Beata, Ing. Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_150/2023
109,00 € Kemény Ilčíková Michaela Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_156/2023
109,00 € Palčáková Zuzana, Ing. Obec Chorvátsky Grob
17. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_146/2023
109,00 € Iliť Zdenko Obec Chorvátsky Grob
15. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_140/2023
109,00 € Jusko Gabriel, Ing. Obec Chorvátsky Grob
15. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_141/2023
109,00 € Kačalková Štefančíková Štefánia Obec Chorvátsky Grob
15. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_142/2023
109,00 € Podmaková Zuzana Obec Chorvátsky Grob