Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadov zo dňa 15.04.2019
EXT_076/2023
0,00 € ENVIDOM Obec Chorvátsky Grob
6. Jún 2023
Darovacia zmluva
EXT_072/2023
400,00 € PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo Obec Chorvátsky Grob
6. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_073/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
30. Máj 2023
Zmluva o dielo
EXT_070/2023
40 555,74 € Pittel+Brausewetter, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
30. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-66
EXT_071/2023
0,00 € Fond na podporu športu Obec Chorvátsky Grob
29. Máj 2023
Dodatok ku Zmluve o poskytovaní služieb BOZP PO zo dňa 15.4.2022
EXT_069/2023
141,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_068/2023
0,00 € Šrámeková Eva, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
23. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb
EXT_067/2023
0,00 € MIM, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
EXT_065/2023
1 200,00 € Pohoda seniorov, n.o. Obec Chorvátsky Grob
22. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu
EXT_066/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Chorvátsky Grob
16. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_064/2023
0,00 € OZ Susedsky HI Obec Chorvátsky Grob
15. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_063/2023
0,00 € Happykids, o.z Obec Chorvátsky Grob
9. Máj 2023
Kúpna zmluva
EXT_062/2023
0,00 € Euro Office+, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
9. Máj 2023
Darovacia zmluva
EXT_061/2023
148,00 € MOnPharm, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
9. Máj 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
EXT_060/2023
11 904,00 € Vivos limax, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
4. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 30 VO/04/2023/EL-KSVO
EXT_057/2023
720,00 € Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Obec Chorvátsky Grob
4. Máj 2023
Zmluva o budúcej darovacej zmluve
EXT_058/2023
0,00 € LT1-CHG s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
4. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_059/2023
0,00 € Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, o. z. Obec Chorvátsky Grob
3. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_051/2023
0,00 € Šrámeková Eva, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
3. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_052/2023
0,00 € Panáková Andrea Obec Chorvátsky Grob