Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2023
Zmluva o pravidelnom servisovaní elektronickej požiarnej signalizácie /EPS/ a hlasovej signalizácie požiaru /HSP/ č. 2/2023
EXT_113/2023
1 258,00 € STOPKRIMI, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. Júl 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
EXT_115/2023
2 000,00 € Scarabeus family, s.r.o.l Obec Chorvátsky Grob
18. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_112/2023
109,00 € Rechtoríková Daniela, Ing. Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_101/2023
109,00 € Gáliková Janka Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_102/2023
218,00 € Labašová Anna, MUDr. Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_103/2023
109,00 € Samadi Jana, Ing. Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_104/2023
109,00 € Petríková Beáta, Ing. Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_111/2023
109,00 € Ondrášiková Jana Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_110/2023
109,00 € Obalová Tallová Jana, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_109/2023
109,00 € Belanská Ivana Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_108/2023
218,00 € Kovačovská Antónia, JUDr. Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_107/2023
109,00 € Laššáková Monika Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_106/2023
109,00 € Blažíčková Simona Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_105/2023
88,50 € Seewaldová Silvia Obec Chorvátsky Grob
11. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 19038
EXT_099/2023
308,00 € Sycom s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
11. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme vodárenskej infraštruktúry
EXT_100/2023
0,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
7. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
EXT_098/2023
980,00 € CREATIONBUILD s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
6. Júl 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníctva verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
EXT_097/2023
0,00 € CV1, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
1. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_096/2023
22,00 € Obec Chorvátsky Grob Šefčíková Natália, Ing
12. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za dchýlku č. 1112435
EXT_074/2023
0,00 € Energie2, a.s Obec Chorvátsky Grob