Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_220/2023
980,00 € Jana Kanská Obec Chorvátsky Grob
11. Október 2023
Zmluva o dielo
EXT_219/2023
46 560,00 € EKOJET, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
9. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP7/2620/2003 BVS
EXT_217/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Chorvátsky Grob
9. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluveo zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 75/40301/2021 BVS
EXT_218/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Chorvátsky Grob
6. Október 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
EXT_216/2023
0,00 € Obec Bernolákovo Obec Chorvátsky Grob
5. Október 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB SÚVISIACICH S FINANČNÝM SPROSTREDKOVANÍM
EXT_215/2023
0,00 € Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
3. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
EXT_207/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Obec Chorvátsky Grob
3. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_209/2023
303,30 € Škola pohybu Obec Chorvátsky Grob
3. Október 2023
Zmluva č. PZ002000344781_001 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd
EXT_213/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Chorvátsky Grob
3. Október 2023
Kúpna zmluva
EXT_202/2023
1,00 € BW Development s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
3. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_214/2023
87,50 € Susedsky HI Obec Chorvátsky Grob
2. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_208/2023
455,00 € Susedsky HI Obec Chorvátsky Grob
2. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_210/2023
293,60 € Šefčíková Natália, Ing Obec Chorvátsky Grob
2. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_211/2023
151,60 € Balcar Juraj, Bc. Obec Chorvátsky Grob
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko
EXT_212/2023
0,00 € AUTOVRAKOVISKO s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
29. September 2023
Zmluva o spolupráci medzi obcou Chorvátsky Grob a Základnou školou s materskou školou Javorová alej 1, Chorvátsky Grob
EXT_205/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Javorová Alej Obec Chorvátsky Grob
29. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_204/2023
151,60 € MONARCH KARATE KLUB, o.z. Obec Chorvátsky Grob
29. September 2023
Zmluva webová stránka
EXT_206/2023
130,80 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
28. September 2023
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky
EXT_201/2023
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť a.s. Obec Chorvátsky Grob
28. September 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
EXT_203/2023
0,00 € BW Development, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob