Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_273/2023
0,00 € Zdeno Šikula Obec Chorvátsky Grob
22. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_274/2023
0,00 € Tomáš Valíček Obec Chorvátsky Grob
22. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_275/2023
0,00 € IPstream, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
21. December 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
EXT_263/2023
0,00 € sEKO recyklačné centrum s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
18. December 2023
Licenčná zmluva
EXT_260/2023
1 050,00 € SYSTEM-DIGITAL s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. December 2023
Servisná zmluva
EXT_261/2023
0,00 € SYSTEM-DIGITAL s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_262/2023
303,00 € OZ Susedský Hi Obec Chorvátsky Grob
18. December 2023
Dohoda o výpožičke telocvične pri ZŠ s MŠ Školská
EXT_259/2023
0,00 € Mgr. Július Mazúch Obec Chorvátsky Grob
14. December 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_256/2023
236,25 € Marcel Pecimuth Obec Chorvátsky Grob
14. December 2023
Dohoda o výpožičke telocvične pri ZŠ s MŠ Školská
EXT_257/2023
0,00 € Škola pohybu Obec Chorvátsky Grob
14. December 2023
Dohoda o výpožičke telocvične pri ZŠ s MŠ Školská
EXT_258/2023
0,00 € Škola pohybu Obec Chorvátsky Grob
11. December 2023
Dodatok č. 1090/CC/22-D3 k Zmluve o úvere č. 1090/CC/22
EXT_255/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Chorvátsky Grob
7. December 2023
DODATOK č.5 k Zmluve o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob
EXT_253/2023
81 185,00 € Inštitút monitoringu a analýz, s.r.o Obec Chorvátsky Grob
7. December 2023
Zmluva o zapožičaní vianočnej výzdoby a súvisiacich službách
EXT_254/2023
0,00 € BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_252/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Chorvátsky Grob
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
EXT_250/2023
600,00 € Metrostav Slovakia a.s. Obec Chorvátsky Grob
24. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby v obci Chorvátsky Grob
EXT_247/2023
4 000,00 € Ľuboš Turinič – ADRIA CARGO Obec Chorvátsky Grob
24. November 2023
Dohoda o výpožičke telocvične pri ZŠ s MŠ Školská
EXT_248/2023
0,00 € OZ Susedský Hi Obec Chorvátsky Grob
22. November 2023
Rámcová dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní podujatí
EXT_246/2023
2 000,00 € Lucia Kožíková Obec Chorvátsky Grob
16. November 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_244/2023
140,00 € OZ Susedský Hi Obec Chorvátsky Grob