Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Dohoda o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce
EXT_020/2024
3 000,00 € Obec Ivanka pri Dunaji Obec Chorvátsky Grob
14. Marec 2024
Kúpna zmluva
EXT_15/2024
2,00 € Markaf, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. Marec 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi Extra
EXT_16/2024
1 344,60 € Generali Poisťovňa Obec Chorvátsky Grob
14. Marec 2024
Dodatok č. 4 zo dňa 26.2.2024 k Poistnej zmluve č: 2406558731
EXT_017/2024
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Chorvátsky Grob
27. Február 2024
Dohoda o skončení krátkodobého prenájmu telocvične
EXT_013/2024
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Ing. Marcel Pečimuth
27. Február 2024
Dohoda o skončení krátkodobého prenájmu telocvične
EXT_014/2024
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Ing. Marcel Pečimuth
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_011/2024
1 750,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová budúcnosť Chorvátsky Grob
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
7 280,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová budúcnosť Chorvátsky Grob
22. Február 2024
Rámcová zmluva o napojení objektov na pult centralizovanej ochrany a ich ochrane
EXT_010/2024
109,79 € LAMA SK a.s. Obec Chorvátsky Grob
16. Február 2024
Zmluva o dielo
EXT_009/2024
44 378,40 € Pittel + Brausewetter s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
9. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BKW4-74-73 zo dňa 24.05.2022
EXT_008/2024
2 850 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Chorvátsky Grob
7. Február 2024
Zmluva o dielo
EXT_007/2024
79 080,00 € 2M - SK s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
25. Január 2024
Zmluva o nájme pozemkov
EXT_005/2024
466,24 € Obec Chorvátsky Grob Veterinárna klinika MVDr. Ščepková s.r.o.
29. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021 CVB3-221-94 zo dňa 26.10.2022
EXT_006/2024
1 540 749,46 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Chorvátsky Grob
22. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_004/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
17. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_002/2024
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Klampiarstvo Zlatý lev, s.r.o.
17. Január 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_003/2024
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Scripture Union Slovakia, občianske združenie
12. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva k vodnej stavbe
EXT_001/2024
0,00 € REDET, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
10. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_284/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
10. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_285/2023
281,13 € Obec Chorvátsky Grob Ing. Natália Šefčíková