Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_179/2023
150,00 € CSABA Almási - GAVA Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_180/2023
100,00 € BADY COMPANY, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_181/2023
100,00 € DD.Invest Group, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_176/2023
100,00 € Kožuch Ján Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_175/2023
100,00 € J.J.Foodsypka, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_174/2023
50,00 € Matejčíková Lucia Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_173/2023
100,00 € Vaškovičová Ľudmila Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_172/2023
100,00 € COOLpapaníčko, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_171/2023
50,00 € Matysová Natália Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_170/2023
200,00 € Husarovič Štefan Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
EXT_186/2023
1 000,00 € FIDIT, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Darovacia zmluva
EXT_185/2023
300,00 € MOnPharm, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_184/2023
1 176,00 € Susedsky HI Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Darovacia zmluva
EXT_183/2023
500,00 € PV SERVICE PLUS, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_182/2023
100,00 € Food mobile, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
12. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob
EXT_163/2023
0,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
12. September 2023
Dodatok č.1090/CC/22-D2 k Zmluve o úvere č. 1090/CC/22
EXT_164/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Chorvátsky Grob
11. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_162/2023
1,00 € Agilita vodárenská spoločnosť Obec Chorvátsky Grob
1. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva verejnej kanalizácie
EXT_161/2023
1,00 € IPON SK, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
31. August 2023
Darovacia zmluva
EXT_159/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Chorvátsky Grob