Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_286/2023
455,00 € Obec Chorvátsky Grob Stanislav Kocák
9. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_282/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
9. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_283/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
5. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_280/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Chorvátsky Grob
5. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_281/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Chorvátsky Grob
4. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č.2021156
EXT_279/2023
85,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Chorvátsky Grob
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služby „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností - zber, elektronická evidencia, preprava, zhodnotenie“
EXT_249/2023
40 728,00 € CMT Group, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
5. December 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
EXT_251/2023
656,40 € TROMF, a.s. Obec Chorvátsky Grob
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
EXT_268/2023
1,20 € Starland Holding a.s. Obec Chorvátsky Grob
28. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
EXT_277/2023
0,00 € SYSTEM-DIGITAL s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
28. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
EXT_278/2023
120,00 € Via Leonis spol. s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
27. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č..../2020
EXT/276_2023
1 050,00 € EKONOS DVA s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní dotácie uzavretej dňa 18.9.2023, účinnej od 20.09.2023
EXT_264/2023
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Chorvátsky Grob
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
EXT_265/2023
162 130,23 € MAKRO spol. s r. o. Obec Chorvátsky Grob
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
EXT_266/2023
113 775,60 € IMPULS IDEA FAMILY, s. r. o. Obec Chorvátsky Grob
22. December 2023
Zmluva na zabezpečenie stravovacích služieb
EXT_267/2023
0,00 € Anna Mazáčková Obec Chorvátsky Grob
22. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_269/2023
0,00 € Ing. Anna Balažovič Obec Chorvátsky Grob
22. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_270/2023
0,00 € OZ Sponka Grob Obec Chorvátsky Grob
22. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_271/2023
0,00 € Martina Mitacz Obec Chorvátsky Grob
22. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_272/2023
0,00 € Janka Pappová Obec Chorvátsky Grob