Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_193/2023
420,00 € Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, o. z. Obec Chorvátsky Grob
20. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_194/2023
616,00 € Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, o. z. Obec Chorvátsky Grob
20. September 2023
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve
EXT_195/2023
2 178,60 € CORTEC, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
20. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_248 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
EXT_196/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Chorvátsky Grob
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01157
EXT_188/2023
2 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Chorvátsky Grob
19. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_189/2023
180,40 € Šefčíková Natália, Ing Obec Chorvátsky Grob
19. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva infraštruktúry
EXT_190/2023
7,00 € Agilita vodárenská spoločnosť Obec Chorvátsky Grob
19. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_191/2023
1,00 € Agilita vodárenská spoločnosť Obec Chorvátsky Grob
19. September 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
EXT_192/2023
0,00 € Pappová Janka, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
18. September 2023
Zmluva č. 2217300009 o nájme hrobového miesta
CIN_002/2023
34,00 € Antalík Samuel, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
18. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
EXT_187/2023
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_165/2023
300,00 € Somogyi Nagy Zuzana Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_166/2023
100,00 € YVATRADE PLUS, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_167/2023
147,00 € Talajka Dávid Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_168/2023
301,00 € Mazúch Július, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_169/2023
50,00 € Sweet Coffee, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_177/2023
100,00 € Jurenková Iveta Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_178/2023
150,00 € HOSPITALITY group s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_179/2023
150,00 € CSABA Almási - GAVA Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_180/2023
100,00 € BADY COMPANY, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob