Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Kúpna zmluva
232/2023
0,00 € Anton Podmanický Obec Rovinka
27. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva
225/2023
0,00 € Doplnková dochodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Obec Rovinka
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
226/2023
0,00 € Margita Klučková Obec Rovinka
27. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
227/2023
0,00 € Margita Klučková Obec Rovinka
27. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
228/2023
0,00 € Emília Surovcová Obec Rovinka
27. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva
229/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Rovinka
26. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
223/2023
0,00 € Martin Chlebčok Obec Rovinka
26. Október 2023
Zmluva o akceptácií platobných kariet
224/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Rovinka
24. Október 2023
Súhrný návrh poistnej zmluvy
222/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Obec Rovinka
23. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
217/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Rovinka
23. Október 2023
Hromadná licenčná zmluva
218/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Rovinka
23. Október 2023
Darovacia zmluva
219/2023
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťone z iného členského štátu Obec Rovinka
23. Október 2023
Zmluva
220/2023
0,00 € Lindström, s.r.o. Obec Rovinka
23. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
221/2023
0,00 € Ľudovít Lackner Obec Rovinka
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
216/2023
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Rovinka
16. Október 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí
215/2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Rovinka
13. Október 2023
Zmluve o bežnom účte na dotácie
208/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Rovinka
13. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
209/2023
0,00 € Martin Pytel Obec Rovinka
13. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
210/2023
0,00 € Jaromír Ručkay Obec Rovinka
13. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancom CALLIO GASTRO
211/2023
0,00 € GGFS s.r.o Obec Rovinka