Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
248/2023
0,00 € Jozef Sudor Obec Rovinka
19. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
249/2023
0,00 € Jozef Sudor Obec Rovinka
19. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
250/2023
0,00 € Anna Majáková Obec Rovinka
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
247/2023
0,00 € Anna Juráčiková Obec Rovinka
10. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
243/2023
0,00 € Orange Slvoensko, a.s. Obec Rovinka
10. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
244/20223
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Rovinka
10. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
245/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Rovinka
10. November 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
246/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Rovinka
8. November 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
237/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Rovinka
8. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
238/2023
0,00 € Alžbeta Sobolová Obec Rovinka
8. November 2023
Licenčná zmluva
239/2023
0,00 € MADE spol. s r.o. Obec Rovinka
8. November 2023
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
240/2023
0,00 € MADE spol. s r.o. Obec Rovinka
8. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
241/2023
0,00 € MADE spol. s r.o. Obec Rovinka
8. November 2023
Kúpna zmluva
242/2023
0,00 € Jozef Patyla Obec Rovinka
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
233/2023
0,00 € Nuaktiv s. r. o. Obec Rovinka
3. November 2023
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
234/2023
0,00 € Nuaktiv s. r. o. Obec Rovinka
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie
235/2023
0,00 € Nuaktiv s. r. o. Obec Rovinka
3. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
236/2023
0,00 € Mária Hanuliaková Obec Rovinka
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
230/2023
0,00 € Jozef Škorvaga Obec Rovinka
31. Október 2023
Zmluva o bežnom účte_transparentný účet
231/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Rovinka